TURHAN BAYTOP

1920-2002
Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi, Fıkıh, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AKRÂBÂZÎN
İslâm tıbbında ilâç formüllerini ihtiva eden el kitaplarının genel adı; kodeks.
AKRÂS
İslâm tıbbında pastil ve tabletlere verilen isim.
ECZACILIK
İlâç hazırlama sanatı.
ESRAR
İslâm’da keyif verici olarak kullanılması yasaklanan madde.
HAŞHAŞ
Kapsülünden afyon, tohumundan yağ elde edilen tarım bitkisi.
LÂLE / 1. Bölüm
Şekil ve renk özellikleriyle edebiyatta ve süsleme sanatlarında kullanılan çiçek.
MİSK
Misk geyiğinden elde edilen güzel kokulu madde.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.