YAŞAR ÇORUHLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAŞAR ÇORUHLU

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İSFAHAN CUMA CAMİİ
XI. yüzyılın sonlarında inşa edilen Selçuklu camisi.
KASIR
Hükümdarların kullanımına ayrılmış saray, saraya bağlı veya müstakil yapı.
KÜRSÜ
Türk ve İslâm mimarisinin öğelerinden biri.
ÖZBEKİSTAN / 4. Bölüm: MİMARİ
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden.
SEMERKANT / 2. Bölüm: MİMARİ
Özbekistan’da tarihî bir şehir.
SULTAN SENCER TÜRBESİ
Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi.
ŞÎRDÂR MEDRESESİ
Semerkant’ta Timurlu tarzını sürdüren medrese.
ŞİRVANŞAHLAR SARAYI
Bakü’de XV-XVI. yüzyıllarda inşa edilen saray.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER