YUNUS VEHBİ YAVUZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

YUNUS VEHBİ YAVUZ

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHKÂMÜ’l-KUR’ÂN
Hanefî âlimlerinden Cessâs’ın (ö. 370/980) ahkâm âyetlerinin tefsirine dair eseri.
ÂYİSE
Âdetten kesilme (menopoz) yaşına ulaşan kadın için kullanılan bir terim.
el-CÂMİU’l-KEBÎR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan altı eserinden biri.
el-CÂMİU’s-SAGĪR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan altı eserinden biri.
EVVÂBÎN NAMAZI
Akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nâfile namaz.
EZRAÎ
Şâfiî fakihi.
FİTRE
Ramazan ayının sonunda gücü yeten müslümanın ödemekle yükümlü olduğu sadaka.
HAYIZ
Kadının döl yolundan belirli sürelerle gelen ve bazı ibadetlerin ifasına engel teşkil eden kan anlamında fıkıh terimi.
İKTİDÂ
Namazda imama uyma anlamında fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER