ZEKİ ARIKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEKİ ARIKAN

1944-2021
Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BURİAN, Ahmet Orhan
Edebiyatçı, mütercim ve yazar.
GÖYÜNÇ, Hasan Nejat
Osmanlı tarihçisi.
MANTRAN, Robert
Osmanlı ve İslâm tarihi uzmanı.
POSTEL, Guillaume (Wilhelm)
Fransız şarkiyatçılığının kurucularından, hümanist filozof.
RYCAUT, Paul
İngiliz diplomatı ve Osmanlı tarihçisi.
TARİH / 11. Bölüm: Osmanlı
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
TÂRÎH-i CEVDET
Ahmed Cevdet Paşa’nın (ö. 1895) Osmanlı tarihine dair meşhur eseri.
TAVERNIER, Jean-Baptiste
Doğu’ya yaptığı gezileriyle tanınan Fransız seyyahı.
UBICINI, Jean-Henri Abdolonyme
Fransız şarkiyatçısı.
YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ
Türk diplomatı, siyaset ve devlet adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER