ZEREN TANINDI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEREN TANINDI

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hat
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NAKKAŞ HASAN PAŞA
Minyatür ressamlığı ve tezhipçiliğiyle ünlü Osmanlı veziri.
NAKKAŞHÂNE
Süsleme sanatçılarının toplu halde bulundukları atölyeler grubu, bir tür iş hanı.
RIZÂ-yi ABBÂSÎ
İranlı minyatür sanatçısı.
RIZÂ-yi HEREVÎ
İran-Hint minyatür sanatçısı.
SİNAN BEY
Fâtih Sultan Mehmed dönemi saray ressamı.
SİYÂVUŞ BEY
İranlı ressam.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER