« Madde sayfasına git

MURAD V ile İLİŞKİLİ MADDELER

مراد
Babası
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Amcası
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Kardeşi ve halefi
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Kardeşi
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Kardeşi
MEHMED VI
Son Osmanlı padişahı (1918-1922).
Abdülaziz'i hal' ederek tahta çıkmasını sağlayan grupta yer alan sadrazam
MÜTERCİM RÜŞDÜ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Abdülaziz'i hal' ederek tahta çıkmasını sağlayan grupta yer alan şeyhülislâm
HAYRULLAH EFENDİ, İmâm-ı Sultânî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Abdülaziz'i hal' ederek tahta çıkmasını sağlayan grupta yer alan serasker
HÜSEYİN AVNİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Tahta çıkarılması esnasında Dolmabahçe Sarayı'nı karadan kuşatan kişi
SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA
Osmanlı kumandanı.
Mâbeyn-i Hümâyun başkâtipliğine getirilen devlet adamı
SÂDULLAH PAŞA
Osmanlı Devleti’nin Berlin ve Viyana sefiri.
Türkçe hocası
ÖMER HULÛSİ EFENDİ
Mecelle Cemiyeti reisi, fakih, müderris.
Fransızca hocası
SAFFET MEHMED ESAD PAŞA
Osmanlı devlet adamı, Hariciye nâzırı ve sadrazam.
Şehzadeliğinde temas kurduğu topluluk
YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ
1865-1876 yılları arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif topluluk.
Şehzadeliğinde sık görüştüğü kişilerden
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
Şehzadeliğinde sık görüştüğü ve Abdülaziz'i hal' ederek tahta çıkmasını sağlayan grupta yer alan devlet adamı
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Şehzadeliğinde sık görüştüğü kişilerden
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Şehzadeliğinde haberleştiği muhalif grubun lideri
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Ali Suavi tarafından yeniden tahta çıkarılması için gerçekleştirilen teşebbüs
ÇIRAĞAN VAK‘ASI
Çırağan Sarayı’nda göz hapsinde tutulan V. Murad’ı kaçırma teşebbüsü.
Yeniden tahta çıkarmak için kaçırma teşebbüsünde bulunan kişi
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Defnedildiği türbenin bulunduğu yer
YENİCAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşasına başlanan ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanan külliye.
Üyesi olduğu teşkilat
MASONLUK
Dünyanın en yaygın ve kısmen gizli loca örgütlenmesi, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Topluluğu’nun öğreti ve uygulamaları.
Cülûsu üzerine bir cülûsiyye kaleme alan kişi
ALİ EMÎRÎ EFENDİ
Daha çok topladığı kitaplarla meşhur olan son devir kitap meraklılarından, Millet Kütüphanesi’nin kurucusu.
Oğlu Selahaddin Efendi ile gerçekleştirilen şehzade ve babasının göz altı yıllarına temas eden bir röportajın neşredildiği dergi
MİSBÂH
Dinî, siyasî, edebî dergi.
Cennetmekân Murad Hân-ı Hâmis Hazretlerinin Hapis Hâli ve Son Vedâı adlı eserin müellifi
SÂDIK VİCDÂNÎ
Tarikat silsilelerine dair Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adlı eseriyle tanınan müellif.
Şehzadeliği esnasında yayımı için maddi destek verdiği gazete
TASVÎR-i EFKÂR
Şinâsi (ö. 1871) tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazetelerden.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.