OSMAN II - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OSMAN II ile İLİŞKİLİ MADDELER

عثمان
Babası
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Amcası, selefi ve halefi
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Himayesinde yetiştiği vâlide sultan
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Kardeşi
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Kardeşi
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Kayınpederi, döneminin şeyhülislâmı
ESAD EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Döneminin sadrazamlarından
ALİ PAŞA, Güzelce
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
DÂVUD PAŞA, Kara
Osmanlı sadrazamı, Sultan II. Osman’ın katili.
ABAZA PAŞA
Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
KİTÂB-ı MÜSTETÂB
II. Osman’a sunulan ve yazarı bilinmeyen ıslahat lâyihası.
HÜSEYİN TÛGĪ
II. Osman Vak‘ası’na dair Musîbetnâme adlı eseriyle tanınan müellif.
Döneminin sadrazamlarından
HALİL PAŞA, Kayserili
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
Döneminin sadrazamlarından
MEHMED PAŞA, Damad
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin sadrazamlarından
DİLÂVER PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından
SOFU MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin devlet adamlarından
HÂFIZ AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından
RECEB PAŞA, Topal
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından
MEHMED PAŞA, Gürcü
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin şahsiyetlerinden
TAŞKÖPRİZÂDE KEMÂLEDDİN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Döneminde isyan halinde bulunan şahıs
FAHREDDİN, Ma‘noğlu
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
Bir dönem imamlığını yapan şahıs
YÛSUF EFENDİ, İmam
İmâm-ı sultânî, şair ve bestekâr.
Hacca gitme isteği hakkında el-Esâṭîn fî ḥacci’s-selâṭîn adlı eser yazan müellif
TABERÎ, Abdülkādir b. Muhammed
Arap edebiyatı ve tarihi âlimi, hatip ve şair.
Katli hakkında Fî Beyâni Vak‘ai Sultan Osman adlı eser telif eden müellif
BOSTANZÂDE YAHYÂ EFENDİ
Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapan Osmanlı âlim ve müellifi.
Emri üzerine Şehnâme adlı eser telif eden müellif
GANÎZÂDE MEHMED NÂDİRÎ
Mi‘râciyyesiyle meşhur Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Kendisine ithafen Leylâ vü Mecnûn adlı eser telif eden müellif
KAFZÂDE FÂİZÎ
Tezkire yazarı ve divan şairi.
Doktora tezinde II. Osman'ın katlini inceleyen tarihçi
ŞAKİROĞLU, Mahmut H.
Osmanlı tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER