OSMAN II - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OSMAN II ile İLİŞKİLİ MADDELER

عثمان
Babası
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Himayesinde yetiştiği vâlide sultan
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Osmanlı verâset sistemi değiştirilerek yerine tahta çıkan amcası
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Döneminin devlet adamlarından
SOFU MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
MEHMED PAŞA, Damad
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
HALİL PAŞA, Kayserili
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
Veziri
ALİ PAŞA, Güzelce
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
Veziri
DİLÂVER PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
HÂFIZ AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Şehzade Mehmed'in katli için fetva veren kişi
TAŞKÖPRİZÂDE KEMÂLEDDİN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Şeyhülislâmı ve kayınpederi
ESAD EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hakkında bilgi veren tarihçilerden
SÂFÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçilerden
HÜSEYİN TÛGĪ
II. Osman Vak‘ası’na dair Musîbetnâme adlı eseriyle tanınan müellif.
Hakkında bilgi veren tarihçilerden
MEHMED b. MEHMED EDİRNEVÎ
Osmanlı tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçilerden
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçilerden
ABDÜLKADİR EFENDİ, Topçular Kâtibi
Osmanlı tarihçisi.
Te'dibi için Suriye'ye gitmek istediği isyancı
FAHREDDİN, Ma‘noğlu
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
DÂVUD PAŞA, Kara
Osmanlı sadrazamı, Sultan II. Osman’ın katili.
KİTÂB-ı MÜSTETÂB
II. Osman’a sunulan ve yazarı bilinmeyen ıslahat lâyihası.
ABAZA PAŞA
Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
Hacca gitme isteği hakkında el-Esâŧîn fî ĥacci’s-selâŧîn adlı eseri yazan müellif
TABERÎ, Abdülkādir b. Muhammed
Arap edebiyatı ve tarihi âlimi, hatip ve şair.
Doktora tezinde II. Osman'ın katlini inceleyen tarihçi
ŞAKİROĞLU, Mahmut H.
Osmanlı tarihçisi.
Defnedildiği türbenin bulunduğu yer
SULTAN AHMED CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER