ÖZBEKLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖZBEKLER

bk. ŞEYBÂNÎLER
Mâverâünnehir, Hârizm ve Horasan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (1500-1599).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER