PEYGAMBER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

PEYGAMBER ile İLİŞKİLİ MADDELER

پيغامبر
NÜBÜVVET
Allah ile insanlar arasında dünya ve âhiretle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılan elçilik görevi.
Bİ‘SET
Genel olarak peygamberlikle görevlendirme, özel olarak da Hz. Muhammed’in peygamberlikle görevlendirilmesi anlamına gelen bir terim.
VAHİY
Allah’ın dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bildirmesi anlamında terim.
MÛCİZE
Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından yaratılan hârikulâde olay.
ÜLÜ’l-AZM
Kur’ân-ı Kerîm’de bazı peygamberler için kullanılan bir tabir.
ÜMMET
Bir peygamberin tebliğ ettiği dine inanan veya o dine muhatap olanların meydana getirdiği topluluk anlamında terim.
KISAS-ı ENBİYÂ
Peygamberlerin hayat hikâyelerini ve tebliğ faaliyetlerini anlatan eserlerin genel adı.
İSMET
Peygamberlerin günahtan korunmuş olduğunu ifade eden terim.
İSMETÜ’l-ENBİYÂ
Peygamberlerin günah işlemekten korunmuş olduklarını kanıtlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı.
SALÂTÜSELÂM
Hz. Peygamber’in mânevî şahsiyetini selâmlama anlamında bir tabir.
CEBRÂİL
İlâhî emirleri meleklere ve peygamberlere ulaştıran vahiy meleği.
HATM-i NÜBÜVVET
Hz. Muhammed’in gelişiyle nübüvvetin sona erdiğini ifade eden bir tabir.
FETRET
İki peygamber arasında hak dine davetin kesintiye uğradığı dönem.
MUHAMMED
Son peygamber.
ÂDEM
Semavî kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamber.
İDRÎS
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
NÛH
Büyük peygamberler arasında sayılan, kendisine inanmayan kavmi tûfan ile helâk edilen peygamber.
İBRÂHİM
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın müştereken kabul ettiği büyük peygamber.
İSMÂİL
Hz. İbrâhim’in oğlu, Kur’an’da adı geçen bir peygamber.
İSHAK
Hz. İbrâhim’in oğlu, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri.
YA‘KŪB
Hz. İbrâhim’in torunu ve İsrâiloğulları’nın atası olan peygamber.
YÛSUF
Hz. Ya‘kūb’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
LÛT
Kur’an’da adı geçen bir peygamber.
HÛD
Kur’ân-ı Kerîm’de Âd kavmine gönderildiği bildirilen peygamber.
SÂLİH
Kur’an’da Semûd kavmine gönderildiği bildirilen peygamber.
ŞUAYB
Kur’an’da Medyen halkına gönderildiği bildirilen peygamber.
MÛSÂ
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen peygamber.
HÂRÛN
Hz. Mûsâ’nın kardeşi, onun yardımcısı olarak İsrâiloğulları’na gönderilen peygamber.
İLYÂS
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
ELYESA‘
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
YÛNUS
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen bir peygamber.
EYYÛB
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
DÂVÛD
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Zebûr verilen peygamber.
SÜLEYMAN
Hz. Dâvûd’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen hükümdar-peygamber.
ZEKERİYYÂ
Kur’an’da adı geçen ve İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
YAHYÂ
Kur’an’da adı geçen, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
ÎSÂ
Kur’an’da adı geçen ve kendisine kutsal kitap İncil verilen peygamber.
ZÜLKİFL
Kur’an’da adı geçen bir peygamber.
LOKMAN
Kur’an’da kendisine hikmet verildiği bildirilen, peygamberliği tartışmalı bir din büyüğü.
ÜZEYİR
Kur’an’da adı geçen, peygamber olup olmadığı tartışmalı kişi.
ZÜLKARNEYN
Kur’an’da kendisine büyük güç ve imkân verildiği bildirilen kişi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER