RAUF YEKTÂ BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

RAUF YEKTÂ BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası
ZEKÂİ DEDE
Türk mûsikisi bestekârı ve mûsiki hocası.
Hocası
HÜSEYİN FAHREDDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, şair, bestekâr ve ney virtüozu.
Hocası
MEHMED CELÂLEDDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, şair, bestekâr ve tamburî.
Aralarında karşılıklı hoca-talebe ilişkisi bulunan mûsikişinas
NÛRİ BEY, Bolâhenk
Son dönem neyzen, hânende ve bestekârlarından.
Mûsiki nazariyatı üzerine birlikta çalışmalar yaptığı mûsikişinas
EZGİ, Mehmet Suphi
Türk mûsikisi âlimi ve bestekârı.
Mûsiki nazariyatı üzerine birlikta çalışmalar yaptığı mûsikişinas
AREL, Hüseyin Sadeddin
Ünlü Türk mûsiki bilgini, bestekâr ve hukukçu.
Mesai arkadaşı
ÇAĞATAY, Ali Rifat
Mûsiki muallimi, bestekâr ve ud icracısı.
Mesai arkadaşı
IRSOY, Ahmet
Türk mûsikisi bestekârı ve hocası.
Hocalık yaptığı kurum
DÂRÜLELHAN
Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk resmî mûsiki mektebi.
Bestelediği marş
İSTİKLÂL MARŞI
Mehmed Âkif Ersoy’un Büyük Millet Meclisi tarafından 1921’de resmî millî marş olarak kabul edilen şiiri.
Talebesi
ATAERGİN, Zeki Ârif
Bestekâr, hânende ve hukukçu.
Talebesi
CAN, Halil
Türk dinî mûsikisinin son temsilcilerinden, neyzen.
Talebesi
HEPER, Sadettin
Bestekâr ve kudümzenbaşı.
Talebesi
KAM, Ruşen Ferit
Kemençe virtüozu, mûsiki hocası ve araştırmacı.
Talebesi
ÖZBEKKAN, Suphi Ziya
Bestekâr ve kemençe icracısı.
Talebesi
SELÇUK, Münir Nurettin
Türk mûsikisi ses sanatçısı, bestekâr, koro şefi ve mûsiki hocası.
Talebesi
TEL, Mesut Cemil
Tambur virtüozu, viyolonselist, koro şefi.
Talebesi
YAZICI, Mehmet Emin
Hattat ve neyzen.
Talebesi
TARGAN, Şerif Mehmet Muhittin
Ud virtüozu, viyolonselist ve bestekâr.
Talebesi
BATANAY, Kemal
Türk mûsikisi bestekârı ve ta‘lik hattatı.
Talebesi
TURAN, Dürrü
Türk mûsikisi bestekârı, tambur icracısı.
Talebesi
ÇELEBİ, Âsaf Hâlet
Cumhuriyet devri şair ve yazarı.
Talebesi
TOKAY, Mehmet Fehmi
Türk mûsikisi bestekârı.
Talebesi
ATAMAN, Sadi Yaver
Folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci, yönetici ve sanat uygulayıcısı.
Üyesi olduğu kurum
ISTILÂHÂT-ı İLMİYYE ENCÜMENİ
Batı kaynaklı terimlere Türkçe karşılıklar bulmak üzere 1913 yılında İstanbul’da kurulan cemiyet.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER