RUMELİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

RUMELİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

BALKANLAR
Avrupa kıtasının güneydoğusunda yarımada.
EVLÂD-ı FÂTİHÂN
XVII. yüzyıl sonundan itibaren Rumeli’deki yörük gruplarına verilen ad.
BATI TRAKYA
Karadeniz, Marmara ve Ege denizleriyle Balkan-Rodop dağ silsilesi arasında kalan ve Trakya adı verilen arazi parçasının batı kesimi.
YÖRÜKLER
Anadolu ve Rumeli’de yaşayan büyük Türkmen topluluklarının ortak adı.
RUMELİ DEMİRYOLU
İstanbul’u Balkan şehirleriyle Avrupa’ya bağlayan demiryolu hattı.
ANADOLU ve RUMELİ MÜDÂFAA-i HUKUK CEMİYETİ
Mondros Mütarekesi’nden sonra istilâcılara karşı kurulan mahallî cemiyetlerin Sivas Kongresi’nde birleştirilmesiyle oluşan siyasî teşkilât.
RUMELİHİSARI
İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında XV. yüzyılda inşa edilen kale.
BALKAN SAVAŞI
Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş (8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913).
VOYNUK
Osmanlı döneminde Rumeli’de hıristiyanlardan oluşturulan askerî teşkilâta verilen ad.
HARÂBÂTÎ BABA TEKKESİ
Rumeli’de Bektaşîliğin en önemli merkezlerinden biri olan tekke.
DEMİR BABA TEKKESİ
Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde bulunan ve Rumeli Bektaşîliği’nin önemli merkezlerinden biri olan tekke.
HACI İLBEY
Osmanlılar’ın Rumeli fetihlerinde büyük hizmeti geçen Türk kumandanı.
EVRENOSOĞULLARI
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde özellikle Rumeli’nin fethinde büyük hizmetleri görülen bir akıncı ailesi.
MİHALOĞULLARI
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde ve Rumeli’nin fethinde yararlılık gösteren akıncı ailesi.
RUMELİ AĞASI
Osmanlılar’da Acemi Ocağı’nın Balkanlar’dan yapılan devşirme işleriyle görevli yüksek rütbeli zâbitlerinden birinin unvanı.
KİLİTBAHİR KALESİ
Çanakkale Boğazı’nın Rumeli yakasında İstanbul’un fethinden sonra yapılmış kale.
İSTİMÂLET
Osmanlılar’ın uyguladığı meylettirici ve uzlaştırıcı fetih siyaseti için kullanılan tabir.
Osmanlılar'ın Rumeli'de fethettikleri ilk kale
ÇİMBİ
Osmanlılar’ın Gelibolu yarımadasında yani Avrupa kıtasında ilk sahip oldukları küçük bir kalenin adı.
Rumeli fâtihi olarak bilinen şehzade
SÜLEYMAN PAŞA
Osmanlı şehzadesi, Orhan Bey’in büyük oğlu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER