ŞATHİYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞATHİYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشطحيّة
ARBEDE
Kurbiyet makamında bulunan sâlikin ilâhî aşkla kendinden geçerek Hakk’a serzenişte bulunması.
FENÂ
Kulun kendi fiil ve davranışlarını görmekten fâni olup gerçek kul olma noktasına ulaşması anlamında bir tasavvuf terimi.
SEKR
Sâlikin, kendisine gelen vâridin etkisiyle yaşadığı mânevî sarhoşluk anlamında bir tasavvuf terimi.
VECD
İradesi dışında sâlikin kalbine ansızın gelip beşerî vasıflarından soyutlanmasına yol açan hal anlamında bir tasavvuf terimi.
HARAKĀNÎ
Şathiyeleriyle tanınan mutasavvıf.
Şathiyeleriyle tanınan mutasavvıf
BÂYEZÎD-i BİSTÂMÎ
İlk büyük mutasavvıflardan.
Şathiyeleriyle tanınan mutasavvıf
SEHL et-TÜSTERÎ
Sûfî ve müfessir.
Şathiyeleriyle tanınan mutasavvıf
HALLÂC-ı MANSÛR
Tasavvufun gelişmesine önemli katkılarda bulunan ünlü mutasavvıf.
Şathiyeleriyle tanınan mutasavvıf
EBÜ’l-HÜSEYİN en-NÛRÎ
Nûriyye adıyla bilinen tasavvufî bir akımın öncüsü.
ŞERH-i ŞATHİYYÂT
Rûzbihân-ı Baklî’nin (ö. 606/1209) ilk dönem sûfîlerinin şathiyelerine dair eseri.
Şathiye hakkında eser yazan sûfî
CÜNEYD-i BAĞDÂDÎ
İlk devir sûfîliğinin en güçlü temsilcilerinden olan meşhur sûfî.
Şathiye hakkında eser yazan sûfî
ŞA‘RÂNÎ
Mısırlı âlim ve sûfî.
Şathiye hakkında eser yazan sûfî
DÂRÂ ŞÜKÛH
Bâbürlü şehzadesi ve mutasavvıf.
CEM‘
Sâlikin her şeyi Allah’tan bilerek halkı yok, hâlikı var görmesi hali anlamına gelen tasavvuf terimi.
GALEBE
Sâlikin üzerinde bulunduğu halin kendisini hükmü altına alması mânasında tasavvuf terimi.
CEZBE
Allah’ın kulu kendine çekip yaklaştırması anlamında bir tasavvuf terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER