ŞEHİD ALİ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEHİD ALİ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Has kulları arasında yer aldığı padişah
MUSTAFA II
Osmanlı padişahı (1695-1703).
Musahibi olduğu ve kızı Fatma Sultan'la nikahlanarak damadı olduğu padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Silahdarlığı esnasında intisab ettiği, sadrazamlıktan azlinde rol oynadığı devlet adamı
ÇORLULU ALİ PAŞA
Silâhdar, Osmanlı sadrazamı.
Kendisini padişahtan uzaklaştırmaya çalışan devlet adamı
BALTACI MEHMED PAŞA
III. Ahmed devri sadrazamlarından.
Anadolu kazaskerliği sırasında Avusturya seferine karşı çıktığı için sürgün ettirdiği kişi
MİRZAZÂDE ŞEYH MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Devlet memurlarının uyması gereken kurallar hakkında Ta‘lîmâtnâme hazırlattığı devlet adamı
DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
Baba-oğul gibi olduğu ve tesiriyle tarikata intisab ettiği şeyhülislâm
PAŞMAKÇIZÂDE ALİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
İntisab ettiği şeyhi
L‘LÎZÂDE ABDÜLBÂKİ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
Mora fethi nedeniyle hakkında kaside yazan kişi
OSMANZÂDE AHMED TÂİB
Osmanlı şairi, biyografi yazarı.
Mora fethi nedeniyle hakkında manzume yazan şair
DERVİŞ MÛSÂ
Türk bestekârı, neyzen ve şair.
Kendisini yakından tanıyan ve hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapan tarihçi
SİLÂHDAR MEHMED AĞA
Osmanlı tarihçisi.
Vak‘anüvisliğe getirdiği kişi
ŞEFİK MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair.
Vak‘anüvisliğe getirdiği kişi
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Mektuplarını tezkirecisi Habeşîzâde Abdürrahim Çelebi’ye toplattığı şair
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Kendisine sunulan Arapça, Farsça ve Türkçe arz, kaside ve tarihleri bir araya getiren kişi
MUSTAFA SÂMİ BEY
Osmanlı vak‘anüvisi, şair.
1699 Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerden tekrar fethederek Osmanlı idaresi altına dahil ettiği bölge
MORA
Yunanistan’ın güneyindeki tarihî Peloponnesos yarımadasına verilen isim.
Yaptırdığı kütüphane
ŞEHİD ALİ PAŞA KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyıl başlarında kurulan kütüphane.
Mısır'a fermanlar göndererek kaldırılmasını istediği gelenek
HADIM
Genellikle harem hizmetlerinde çalıştırılan erkekliği giderilmiş kimse.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER