SUN‘ULLAH EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SUN‘ULLAH EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde şeyhülislâmlık yaptığı padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Döneminde şeyhülislâmlık yaptığı padişah
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Babası
CÂFER ÇELEBİ, Molla
Osmanlı âlimi ve kazaskeri.
Hocası
FUDAYL ÇELEBİ, Zenbillizâde
Osmanlı hukukçusu ve kadı.
Mülâzımı olduğu şeyhülislâm
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Selefi
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Selefi
EBÜLMEYÂMİN MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Mülâzemet verdiği kişi
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Kira Kadın'ın öldürülmesi olayında sipahileri tahrikle suçlayan kişi
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
Azlinde rol oynayan kişi
HASAN PAŞA, Yemişçi
Osmanlı sadrazamı.
Azline ve idamına sebep olduğu kişi
DERVİŞ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Sadrazamlığa tayininde etkili olduğu kişi
KUYUCU MURAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Affını sağladığı celâlî lideri
KARAYAZICI ABDÜLHALİM
III. Mehmed devrinde büyük bir isyan çıkaran Celâlî lideri.
Cenaze namazını kıldıran kişi
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Müderrislik yaptığı medrese
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Hakkında bilgi veren tarihçi
SELÂNİKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Takdirle bahseden tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER