TALÂK - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TALÂK ile İLİŞKİLİ MADDELER

الطلاق
AİLE
Akrabalık ilişkisiyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği topluluk.
NİKÂH
ZIHÂR
Kocanın, karısını annesine veya dinen nikâhı düşmeyecek yakınlarına benzetmesi anlamında fıkıh terimi.
ÎLÂ
Kocanın, eşiyle cinsel ilişkide bulunmamak üzere yaptığı yemin, kazâî boşanma sebeplerinden biri.
TEFRİK
Hâkim kararıyla evliliğe son verilmesi anlamında fıkıh terimi.
AKİD
En yaygın hukukî işlemi ve borç kaynağını ifade eden bir hukuk terimi.
MUHÂLEA
Karı-kocanın anlaşmasıyla evliliğe son verilmesi anlamında fıkıh terimi.
BEYNÛNET
Koca ile karısı arasında meydana gelen kesin ayrılık mânasında bir fıkıh terimi.
FESİH
Bir akdin veya hukukî bağın ortadan kaldırılması anlamında fıkıh terimi.
HÜLLE
Üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar dönebilmesi amacıyla bir başka erkekle evlenmesi.
KADIN
KOCA
TEFVÎZ
Kişinin kendine ait hukukî bir yetkiyi başkasının kullanmasına izin vermesi anlamında fıkıh terimi.
İRADE BEYANI
Bir hukukî işlemi gerçekleştirmeye ilişkin iradenin dışa yansıtılması.
TALÂK SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in altmış beşinci sûresi.
LİÂN
Kadının, kendisini zina ile itham eden kocasıyla yeminleşmesini ifade eden bir fıkıh terimi.
MEHİR
Nikâh akdinin sonucu olarak kocanın karısına ödemek zorunda olduğu para veya mal.
HEZL
Sözün anlamını ve hükmünü kastetmemekle gerçekleşen ve iç irade ile beyan arasında kasıtlı uygunsuzluk durumunu doğuran ciddiyetsizlik anlamında İslâm hukuku terimi.
İDDET
Evliliği sona eren kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süre anlamında fıkıh terimi.
HAYIZ
Kadının döl yolundan belirli sürelerle gelen ve bazı ibadetlerin ifasına engel teşkil eden kan anlamında fıkıh terimi.
İKRAH
Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi rızâ göstermeyeceği bir söz veya davranışa zorlamak anlamında fıkıh terimi.
NAFAKA
Aile hukuku veya mülkiyet ilişkisinden doğan bakım yükümlülüğü ve bu kapsamda yapılan harcamalar anlamında fıkıh terimi.
HİDÂNE
Küçük çocukların bakımı, gözetimi ve terbiyesi anlamında bir fıkıh terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER