TAŞ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TAŞ ile İLİŞKİLİ MADDELER

AKİK
Halk arasında makbul tutulan bir süs taşı.
LA‘L
Klasik Türk edebiyatında adından en fazla bahsedilen kıymetli bir taş.
TAŞ BASMASI
Taş kalıplarla yapılan baskı ve bu teknikle basılmış eser.
MUSALLÂ TAŞI
Cami avlularında bulunan cenaze namazı kılınırken tabutun üzerine konulduğu taş.
AYAK TAŞI
Fazla girip çıkılan büyük binaların kapı eşiği önüne konulan sert taş.
HACERÜLESVED
Kâbe’nin güneydoğu köşesine tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilen taş.
MAKĀM-ı İBRÂHİM
Kâbe’nin inşası sırasında Hz. İbrâhim’in üzerine çıkıp duvar ördüğü ve üstünde insanları hacca davet ettiği kabul edilen taş veya onun bulunduğu yer.
CEMRE
Hacda şeytan taşlama sırasında atılan taşlara ve bu taşların atıldığı yerlere verilen ad.
ORHON YAZITLARI
Türk dilinin en eski metinlerinin yazılı olduğu taşlar.
el-CEMÂHİR
Bîrûnî’nin (ö. 453/1061 [?]) özellikle kıymetli taşlar, mineraller ve madenler üzerine kaleme aldığı eseri.
SİCCÎL
Kur’an’da bazı toplumların üzerine ilâhî ceza olarak atılan taş için kullanılan bir kelime.
HAKKÂKLIK
Taş, maden ve ahşap gibi maddeler üzerine yazı ve şekil kazıma sanatı.
OYMACILIK
TEZYİNAT
MEZARLIK
KİTÂBE
Binaların iç ve dış duvarlarında mermer, taş, ahşap, çini, maden gibi maddeler üzerine oymak veya kabartmak suretiyle işlenmiş yazı.
SANDUKA
Düzgün sandık yahut tabut şeklinde genellikle ahşap, mermer, taş veya çini kaplama mezar üstü.
NAMAZGÂH
Açık havada namaz kılmaya mahsus yer.
ÇİNİ
Türk-İslâm sanatında zirveye ulaşan en renkli iç ve dış mimari süsleme unsuru.
KONYA İNCE MİNARELİ MEDRESE TAŞ ve AHŞAP ESERLER MÜZESİ
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER