TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

TÜRKİYE
Topraklarının bir kesimi Avrupa’da, bir kesimi Asya’da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi.
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
ANADOLU ve RUMELİ MÜDÂFAA-i HUKUK CEMİYETİ
Mondros Mütarekesi’nden sonra istilâcılara karşı kurulan mahallî cemiyetlerin Sivas Kongresi’nde birleştirilmesiyle oluşan siyasî teşkilât.
Kurucu başkanı
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Açılışında ikinci başkanlığa seçilen kişi
CELÂLEDDİN ÂRİF
Türk siyaset adamı ve hukukçu.
Açılışında birinci başkan vekili olan kişi
ABDÜLHALİM ÇELEBİ
Konya Mevlânâ Dergâhı’nın son postnişini.
Açılış duasını yapan Bursa mebusu, ilk Şer‘iyye ve Evkaf Vekili
GERÇEKER, Mustafa Fehmi
Son devir Türk din ve devlet adamı.
İlk mebuslardan
ÇAKMAK, Fevzi
Tanınmış Türk askeri ve devlet adamı.
İlk mebuslardan
ALİ ŞÜKRÜ BEY
Millî Mücadele dönemi siyaset adamı.
İlk mebuslardan
RIZA NUR
Hekim, siyaset adamı ve yazar.
İkinci dönemde Mustafa Kemal’den sonraki başkanı
OKYAR, Ali Fethi
Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşı, Türk siyaset adamı.
İlk mebuslardan
ADIVAR, Abdülhak Adnan
Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan ilim ve fikir adamı.
Öncelikli amacı
MÎSÂK-ı MİLLÎ
Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından ilân edilen ve barış şartlarını açıklayan bildiri.
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
Osmanlı döneminde benzer mahiyete sahip kurum
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
İSTİKLÂL MARŞI
Mehmed Âkif Ersoy’un Büyük Millet Meclisi tarafından 1921’de resmî millî marş olarak kabul edilen şiiri.
Meclisin toplanma sebeplerini açıklayan bildiriyi kaleme alan kişi
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Kuruluşunu gerçekleştirdiği mahkemeler
İSTİKLÂL MAHKEMELERİ
Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler.
Toplandığı şehir
ANKARA
Türkiye Cumhuriyeti’nin başşehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
MECLİS
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER