ÜMMÜ GÜLSÜM - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÜMMÜ GÜLSÜM

bk. ÜMMÜ KÜLSÛM
Hz. Peygamber’in kızı.

bk. ÜMMÜ KÜLSÛM bint ALİ
Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin kızı.

bk. ÜMMÜ KÜLSÛM bint EBÛ BEKİR
Kadın tâbiî.

bk. ÜMMÜ KÜLSÛM bint UKBE
Kadın sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER