VAKIF - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

VAKIF ile İLİŞKİLİ MADDELER

İRSÂDÎ VAKIF
Çıplak mülkiyeti devlete ait bir arazinin menfaatinin hayır cihetine tahsis edilmesiyle kurulan vakıf.
MUKĀTAALI VAKIF
Yerin mülkiyetinin vakfa, bina ve ağaçların mülkiyetinin mutasarrıfa ait olduğu vakıf türü.
FERÂĞ
Mîrî arazî veya icâreteynli vakıf malı üzerindeki tasarruf hakkının devrini ifade eden Osmanlı hukuk terimi.
FERRÂŞ
Halife ve sultanların yatak ve halılarını seren, çadırlarını kuran kişi; cami, medrese gibi vakıf eserlerinin temizlik işleriyle uğraşan görevli.
GALLE
Taşınır ve taşınmaz malların, özellikle vakıf mallarının geliri anlamında hukuk terimi.
HUDUDNÂME
Devletlerin, il, vakıf ve mülk toprakların sınırlarını belirten belge.
HİKR
Vakıf arazinin uzun süreli kiralanmasını ifade eden bir terim.
İCÂRETEYN
Biri peşin, diğeri veresiye olmak üzere vakıf akarlarda uygulanan çift kira bedelli uzun süreli kira akdi.
İSTİBDÂL
Vakıf mallarının mülk mal ile değiştirilmesi anlamında terim.
EVKĀF-ı HÜMÂYUN NEZÂRETİ
Osmanlı ülkesinde bulunan bütün vakıfların idaresinden, mülhak ve diğer vakıfların denetiminden sorumlu olan kurum.
CİHET
Vakıfların çeşitli dinî, sosyal ve kültürel hizmetlerini sürdürebilmeleri için tahsis edilmiş olan görevlere verilen ad.
CÂBÎ
Osmanlılar’da vakıflara ait kira ve gelirleri toplayan görevli.
KAYYIM
Vakıf mütevellisi ve camilerde temizlik görevlisi anlamında terim.
KÂTİB-i KÜTÜB
Osmanlı vakıf kütüphaneleri görevlilerinden biri.
KİRDÂR
Mîrî ve vakıf araziler üzerinde kullanım hakkı sahiplerince oluşturulup üst hakkı doğuran bina ve ağaçlık gibi taşınırlar anlamında terim.
İCÂRE-i VÂHİDE
Vakıf akarların kısa süreli ve bir defaya mahsus kiraya verilmesi anlamında terim.
HÂFIZ-ı KÜTÜB
Osmanlı vakıf kütüphanelerinde görevlendirilen kişilere verilen ad.
MÜTEVELLİ
Vakfın işlerini yürütmek üzere tayin edilen kimse.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER