ZENBİLLİ ALİ EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ZENBİLLİ ALİ EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde çeşitli görevler yaptığı ve müftülük (şeyhülislâmlık) makamına tayin edildiği padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Dönemi boyunca müftülük (şeyhülislâmlık) görevini sürdürdüğü padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
İlk şeyhülislâmı olarak görev yaptığı padişah
SÜLEYMAN I
Kânûnî unvanıyla tanınan Osmanlı padişahı (1520-1566).
Soyundan geldiği âlim
FAHREDDİN er-RÂZÎ
Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi.
Babasının dedesi
CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ
Osmanlılar’ın ilk devrinde yetişen tefsir, lugat, edebiyat ve tıp âlimi.
Oğlu
MUHYİDDİN MEHMED ŞAH
Osmanlı âlimi ve tarihçisi.
Oğlu
FUDAYL ÇELEBİ, Zenbillizâde
Osmanlı hukukçusu ve kadı.
Oğlu
RÛHÎ ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, şair ve ilim adamı.
Yakın akrabalarından
KARAMÂNÎ, Cemâleddin İshak
Halvetî şeyhi, âlim ve hattat.
Hocası
MOLLA HÜSREV
Osmanlı âlimi ve müftüsü.
Hocası ve kayınbabası
HÜSAMZÂDE MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Şeyhi
MUSLİHUDDİN MUSTAFA
Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusu, Şeyh Vefâ diye tanınan mutasavvıf, âlim ve şair.
Fethine katıldığı ve ilk cuma namazını kıldırdığı ada
RODOS
Ege denizinin güneydoğusunda bugün Yunanistan’a bağlı ada.
Muhtasar yazdığı eser
el-HİDÂYE
Burhâneddin el-Mergīnânî’nin (ö. 593/1197) Hanefî fıkhına dair eseri.
Zikir maksadıyla yapılması durumunda haram olmadığına dair risâle yazdığı konu
DEVRAN
Sûfîlerin yalnız başına veya topluca vecde gelip dönerek zikir yapmaları anlamına gelen tasavvuf ve mûsiki terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER