ABDULLAH b. MUGAFFEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. MUGAFFEL

عبد الله بن مغفّل
ABDULLAH b. MUGAFFEL
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 22.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-mugaffel
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "ABDULLAH b. MUGAFFEL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-mugaffel (22.04.2024).
Kopyalama metni

Tebük Savaşı öncesinde, fakirlikleri sebebiyle binecek hayvan bulamadıkları için Hz. Peygamber’e müracaat eden, onun da kendilerine binek temin edememesi üzerine, orduya katılamayacaklarından ötürü aşırı derecede üzülüp göz yaşı döken (bk. BEKKÂÎN) ve bu samimi davranışlarından dolayı haklarında Tevbe sûresinin 92. âyeti nâzil olan sahâbîlerden biridir. Bey‘atürrıdvân sırasında, altında biat edilen ağacın bir dalını kaldırarak Hz. Peygamber’in gölgelenmesini sağlamıştır. Hz. Ömer tarafından Basra’ya mürşid ve muallim olarak gönderilen Abdullah’tan kırk üç hadis intikal etmiş olup bunların altısı Ṣaḥîḥayn’da yer almıştır. Kendisinden Hasan-ı Basrî, Muâviye b. Kurre, Sâbit el-Bünânî ve Ebü’l-Âliye gibi meşhur âlimler hadis rivayet etmiştir. Tüster’in fethinde şehre ilk giren kimse olan Abdullah, muallim tayin edildiği Basra’ya yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine cenaze namazını Ebû Berze el-Eslemî kıldırmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 994, 1036.

, VII, 13-14.

, IV, 85; V, 54, 272.

, III, 398-399.

, II, 483-485.

, II, 372.

, s. 192.

, V, 197, dipnot 1.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 119-120 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER