ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSIM - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSIM

عبد الله بن زيد بن عاصم
ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSIM
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 30.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-zeyd-b-asim
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSIM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-zeyd-b-asim (30.05.2024).
Kopyalama metni

Meşhur kadın sahâbî Ümmü Umâre’nin iki oğlundan biri olduğu için İbn Ümmü Umâre diye şöhret buldu. Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamber’i yakından savunarak onun takdirini kazandı. Abdullah ve ailesinin Uhud Savaşı’nda gösterdikleri kahramanlık, Hz. Peygamber tarafından bu ailenin cennette kendisine komşu kılınması niyazı ile mükâfatlandırılmıştır.

Abdullah, evine misafir olarak gelen Hz. Peygamber’in burada abdest alıp namaz kılmasıyla onun abdest alma şeklini yakından görerek rivayet etmiş ve bu rivayetiyle de şöhret kazanmıştır. Abdest sırasında Hz. Peygamber’in kulaklarını meshettiği, Abdullah’ın bu rivayetinden öğrenilmiştir. Ṣaḥîḥayn’da kırk sekiz hadisi bulunan Abdullah’tan kardeşinin oğlu Abbâd b. Temîm, ayrıca Saîd b. Müseyyeb ve Yahyâ b. Umâre gibi muhaddisler hadis rivayet etmiştir.

Müseylime, Abdullah’ın kardeşi Habîb b. Zeyd’i, kendisinin peygamberliğine inanmadığı için uzuvlarını tek tek kestirmek suretiyle şehid etmişti. Kardeşinin intikamını almaya yemin eden Abdullah, Yemâme Savaşı’nda Vahşî ile birlikte Müseylime’yi öldürdü. Yezîd b. Muâviye’nin kötü idaresinden bıkan Medineliler Abdullah b. Hanzale’nin etrafından toplanıp Yezîd’e karşı mücadele etmek üzere İbn Hanzale’ye biat ettikleri zaman Abdullah da oğulları Ali ve Hallâd ile birlikte bu mücadeleye katıldı ve Harre Vak‘ası diye bilinen savaşta oğullarıyla beraber şehid oldu.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 270-273, 341.

(el-İṣâbe içinde), II, 312.

, III, 250-251.

, II, 377-378.

, II, 312.

a.mlf., , V, 223.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 143 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER