ABDÜLMELİK b. MERVÂN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ABDÜLMELİK b. MERVÂN ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد الملك بن مروان
Babası
MERVÂN I
Emevî halifesi ve Mervânî kolunun kurucusu (684-685).
Oğlu
VELÎD I
Emevî halifesi (705-715).
Oğlu
SÜLEYMAN b. ABDÜLMELİK
Emevî halifesi (715-717).
Oğlu
HİŞÂM b. ABDÜLMELİK
Emevî halifesi (724-743).
Oğlu
YEZÎD II
Emevî halifesi (720-724).
Kardeşi
ABDÜLAZÎZ b. MERVÂN
Emevî halifelerinden Mervân b. Hakem’in oğlu ve Ömer b. Abdülazîz’in babası, Mısır valisi.
Kardeşi
MESLEME b. ABDÜLMELİK
Emevî valisi.
Döneminin önemli devlet adamlarından
HACCÂC b. YÛSUF es-SEKAFÎ
Zalim lakabıyla meşhur Emevî valisi.
Döneminin önemli devlet adamlarından
MÜHELLEB b. EBÛ SUFRE
Emevîler’in Horasan valisi, Mühellebîler’in atası.
Mücadele ettiği isim
ABDULLAH b. ZÜBEYR b. AVVÂM
Emevî hânedanına karşı halifeliğini ilân eden ve abâdileden biri olan sahâbî.
Mücadele ettiği isim
MUS‘AB b. ZÜBEYR
Abdullah b. Zübeyr’in kardeşi, Irak valisi.
Döneminde isyan eden isim
EŞDAK
Emevî valisi ve kumandanı, tâbiî.
Döneminde isyan eden isim
İBNÜ’l-EŞ‘AS, Abdurrahman b. Muhammed
Halifeliğini ilân eden âsi Emevî kumandanı.
DEYRÜLCEMÂCİM
Halife Abdülmelik b. Mervân’ın valisi Haccâc ile ona isyan eden İbnü’l-Eş‘as arasındaki meşhur savaşın meydana geldiği yer.
Hocası
ŞA‘BÎ
Hadis âlimi, tâbiî.
Hocası
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Döneminde inşa edilen yapı
KUBBETÜ’s-SAHRE
Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân’ın yaptırdığı ortası kubbeli sekizgen yapı.
Katıldığı savaş
HARRE SAVAŞI
Medineliler ile Emevî kuvvetleri arasında Harretüvâkım’da cereyan eden savaş (63/683).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER