AHMED b. SELEME - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED b. SELEME

أحمد بن سلمة
AHMED b. SELEME
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 20.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-seleme
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "AHMED b. SELEME", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-seleme (20.05.2024).
Kopyalama metni

İmam Müslim’in Belh ve Basra’ya yaptığı yolculuklarda ona arkadaşlık etti. Kuteybe b. Saîd, İshak b. Râhûye, Osman b. Ebû Şeybe, Ebû Küreyb, Ahmed b. Menî‘ gibi birçok meşhur âlimden hadis aldı. Devrin ünlü muhaddisi Kuteybe b. Saîd’in yanına gidip ondan hadis okumak istediği zaman, çok sevdiği oğlundan ayrılmak istemeyen babası, bu seyahatin gerekli olup olmadığı hususunu da İshak b. Râhûye ile istişare etti. İshak b. Râhûye’nin, Ahmed’in kendisinden çok şey öğrendiğini, ancak Kuteybe’nin de farklı kişilerden elde ettiği bilgileri bizzat ondan öğrenmesinin isabetli olacağını söylemesi üzerine, memleketi dışında hadis tahsil etmesi için babası ona izin verdi. Kendisinden de Ebû Zür‘a er-Râzî, İbn Vâre, Ebû Hâtim er-Râzî gibi hocaları ve Ebû Hâmid b. Şarkı, Yahyâ b. Mansûr ve diğer öğrencileri hadis rivayet etmişlerdir. Âdil ve emin olmasının yanı sıra hadiste hüccet unvanına da sahip bulunan Ahmed b. Seleme’nin Müslim’in Ṣaḥîḥ’ine benzer bir müstahreci olduğu bilinmektedir. Ṣaḥîḥ adı da verilen bu eser günümüze ulaşmamıştır. 232 (846-47) yılında Bağdat’ta hadis imlâ ettiğini Hatîb el-Bağdâdî kaydetmektedir. Sık sık gidip hadis okuttuğu Bağdat’ta vefat etti.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 54.

, IV, 186-187.

, XIII, 373.

a.mlf., , II, 637-638.

a.mlf., , I, 412.

, s. 279.

, II, 192.

, s. 28.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 132 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER