« Madde sayfasına git

AHMED MUHTAR BEYEFENDİ, Molla Bey ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Dedesi
YÛSUF PAŞA, Koca
Osmanlı sadrazamı.
Şeyhülislâmlığa tayinini sağlayan kişi
MAHMUD NEDİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi
HASAN FEHMİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
AHMED MUHTAR EFENDİ, Turşucuzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
KARA HALİL EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
ESAD EFENDİ, Uryânîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Memuriyete başladığı yer
DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
Osmanlı devlet yönetiminde XV. yüzyıl ortasından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı.
Musahhih olarak çalıştığı gazete
TAKVÎM-i VEKĀYİ‘
Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi.
Üye olarak görev yaptığı meclis
MECLİS-i TEDKĪKĀT-ı ŞER‘İYYE
Osmanlı adliye teşkilâtında şer‘iyye mahkemelerinden gelen dosyaları istînaf veya temyiz mahkemesi olarak incelemekle görevli yüksek yargı organı.
Şeyhülislâmlıkla birlikte nâzırlığını yaptığı nezâret
EVKĀF-ı HÜMÂYUN NEZÂRETİ
Osmanlı ülkesinde bulunan bütün vakıfların idaresinden, mülhak ve diğer vakıfların denetiminden sorumlu olan kurum.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Kadılık yaptığı yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Vefatında hazîresine defnedildiği tekke
BANDIRMALIZÂDE TEKKESİ
İstanbul Üsküdar’da Hâşimî Âsitânesi olarak tanınan XVIII. yüzyıla ait bir Celvetî tekkesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.