« Madde sayfasına git

AKA GÜNDÜZ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Edebiyat dünyasında girdiği ilk çevre
EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
Asıl şöhretini kazandıran edebî topluluk
MİLLÎ EDEBİYAT AKIMI
II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımı.
Yazdığı dergi
GENÇ KALEMLER
II. Meşrutiyet’ten sonra Selânik’te yayımlanan ve dilde sadeleşme akımının öncülüğünü yapan dil ve edebiyat dergisi.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı gazete
TANİN
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde İstanbul’da yayımlanan siyasî gazete.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı gazete
İLERİ
1919-1924 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan günlük siyasî gazete.
Beraber gazete çıkardığı yazar
UBEYDULLAH EFENDİ
Son dönem fikir ve siyaset adamlarından, maceraperest İttihatçı.
Beraber Alay adlı mizah dergisini çıkardığı yazar
ERCÜMEND EKREM TALU
Mizah yazarı, romancı ve gazeteci.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı gazete
HÂKİMİYET-i MİLLİYE
1920-1935 yılları arasında Ankara’da yayımlanan siyasî gazete.
Kalemiyle desteklediği savaş
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
Birlikte İstanbul'a geldiği ordu
HAREKET ORDUSU
Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
İngilizler tarafından sürgüne gönderildiği ada
MALTA
Akdeniz’de Sicilya ile Afrika arasında bir ada devleti.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.