AMR b. ADÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMR b. ADÎ

عمرو بن عدي
Müellif:
AMR b. ADÎ
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 04.03.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-adi
AHMET ÖNKAL, "AMR b. ADÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-adi (04.03.2024).
Kopyalama metni

Annesi Câhiliye döneminde Hîre ve Enbâr’a hâkim olan Cezîme el-Ebraş’ın kız kardeşi Rekāş’tır. Dayısı Cezîme, Tedmür (Palmyre) Kraliçesi Zebbâ tarafından öldürülünce onun yerine geçti ve Kraliçe Zebbâ’yı öldürerek dayısının intikamını aldı. Daha sonra Hîre’deki Lahmîler’i teşkilâtlandırıp Lahmî Krallığı’nı kurdu ve elli yıldan fazla bağımsız olarak hüküm sürdü. Milâdî III. yüzyılın ikinci yarısında 120 yaşını geçmiş olduğu halde öldü.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 280-282.

, I, 208-209.

, I, 613-627.

, III, 104-106, 177-178, 184-186.

Ch. Pellat, “ʿAmr b. ʿAdī”, , I, 463.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 79 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER