AMR b. ŞÜRAHBÎL - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMR b. ŞÜRAHBÎL

عمرو بن شرحبيل
Müellif:
AMR b. ŞÜRAHBÎL
Müellif: ABDULLAH AYDINLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 13.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-surahbil
ABDULLAH AYDINLI, "AMR b. ŞÜRAHBÎL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-surahbil (13.06.2024).
Kopyalama metni

Abdullah b. Mes‘ûd’un önde gelen talebelerindendir. Hz. Ömer, Ali, Huzeyfe, Selmân, Âişe ve daha birçok sahâbîden hadis rivayet etti. Kendisinden de Ebû Vâil Şakīk b. Seleme, Ebû İshak es-Sebîî, Şa‘bî ve Mesrûk gibi muhaddisler hadis öğrendi. Vâdiaoğulları Mescidi’nde imamlık yapması sebebiyle Vâdiî nisbesiyle de anılan Amr sika bir râvidir. Rivayetleri, İbn Mâce’nin es-Sünen’i dışında Kütüb-i Sitte’de yer almıştır. Sıffîn Savaşı’na Hz. Ali’nin safında katıldı.

Hayır yapmayı ve ibadet etmeyi çok seven Ebû Meysere’nin fazla namaz kılmaktan dolayı dizlerinin nasır tuttuğu rivayet edilir. Câhiliye âdet ve geleneklerinden uzak kalmaya çalışır, bilhassa muhâcirînin yaşayış ve davranışlarına uymaya dikkat gösterirdi. Kûfe’de vefat etti.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 263-264; VI, 106-109.

, VI, 341-342.

, VI, 237-238.

, IV, 135-136.

, VIII, 47.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 92 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER