ANADOLU BEYLİKLERİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ANADOLU BEYLİKLERİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ANADOLU
Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi.
ANADOLU SELÇUKLULARI
KARAMANOĞULLARI
1256-1474 yılları arasında Niğde, Karaman, Konya, İç İl, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik.
GERMİYANOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Kütahya ve civarında kurulan Türkmen beyliği.
AYDINOĞULLARI
XIV. yüzyıl başında Büyük Menderes’ten itibaren Tire, Ayasuluk ve Birgi bölgesinde kurulan bir Türk beyliği.
MENTEŞEOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Güneybatı Anadolu’da kurulan bir Türkmen beyliği.
CANDAROĞULLARI
XIV. yüzyılın başlarında Kastamonu ve Sinop civarında kurulan bir Türk beyliği.
SARUHANOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonlarından XV. yüzyılın başlarına kadar Manisa ve yöresinde hüküm süren Türkmen beyliği ve hânedanı.
HAMÎDOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonlarına doğru Isparta, Burdur ve Eğridir yöresinde kurulan Türkmen beyliği.
KARESİOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın ilk yarısında Kuzeybatı Anadolu’da hüküm süren bir Türk beyliği.
SÂHİB ATAOĞULLARI
Anadolu Selçuklu Veziri Sâhib Ata’nın (ö. 687/1288) oğulları ve torunları tarafından Afyonkarahisar ve çevresinde kurulan beylik (1275-1341).
ERETNAOĞULLARI
1335-1381 yılları arasında Sivas ve Kayseri merkez olmak üzere Anadolu’da hüküm süren bir Türk beyliği.
RAMAZANOĞULLARI
Adana ve Çukurova yöresinde beylik kuran bir Türkmen hânedanı (1352-1608).
DULKADIROĞULLARI
1337-1522 yılları arasında hüküm süren bir Türkmen beyliği.
TÂCEDDİNOĞULLARI
XIV. yüzyılın ikinci yarısında Niksar-Kelkit yöresinde kurulan hânedan ve beylik.
TEKEOĞULLARI
Merkezi Antalya olan Türkmen beyliği (1321-1423).
PERVÂNEOĞULLARI
Muînüddin Süleyman Pervâne’nin oğlu Muînüddin Mehmed tarafından Sinop merkez olmak üzere kurulan Türk beyliği (1277-1322).
İNANÇOĞULLARI
Yaklaşık 1261-1368 yılları arasında önce Isparta-Alâiye, Elmalı, daha sonra sadece Denizli çevresinde hüküm süren bir Türkmen beyliği.
EŞREFOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarına doğru Beyşehir ve Seydişehir yöresinde kurulan bir Türk beyliği.
İNALOĞULLARI
1098-1183 yılları arasında Diyarbekir’de hüküm süren bir Türk beyliği.
DİLMAÇOĞULLARI
1085-1394 yılları arasında Bitlis ve Erzen’de hüküm süren bir Türk beyliği.
ÖZEROĞULLARI
Hatay Dörtyol çevresine XIV-XVI. yüzyıllar arasında hâkim olan Türkmen beyliği.
ALÂİYE BEYLİĞİ
XIII. yüzyıl sonlarından 1471 yılına kadar Alâiye (Alanya) yöresinde hüküm süren Türk beyliği.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER