ANBERÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ANBERÎ

العنبري
Müellif:
ANBERÎ
Müellif: ABDULLAH AYDINLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 22.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/anberi
ABDULLAH AYDINLI, "ANBERÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/anberi (22.09.2023).
Kopyalama metni

Hadis tahsili için çeşitli ilim merkezlerine seyahatler yaptı. İshak b. Râhûye, Ahmed b. Hanbel ve Ali b. Hucr gibi hocalardan hadis okudu. Muhitinin sayılır muhaddisi oldu. Tûs’un meşhur âlim ve zâhidi Muhammed b. Eslem’den sonra, sohbetlerinden en çok faydalanan talebesi olması sebebiyle onun yerini aldı. Birçok hadis talebesine rivayette bulundu. Talebelerinden biri olan Ebü’n-Nadr el-Fakīh, onun günümüze intikal etmediği anlaşılan Müsned’i için, “Onu kendi el yazımla 290 (veya 210 küsur) cüz halinde yazdım” der (, XIII, 377).


BİBLİYOGRAFYA

, IX, 238-254.

, II, 679.

a.mlf., , XIII, 377.

, s. 295.

, II, 205.

, s. 69-70.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 194 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER