ARAT, Reşit Rahmeti - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ARAT, Reşit Rahmeti ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocalarından
BANG KAUP, Willy
Mukayeseli Türk dili araştırmaları mektebinin ve Uyguroloji’nin kurucusu olan Alman Türkologu.
Hocalarından
GOMBOCZ, Zoltán
Macar dil âlimi ve Türkolog.
Öğrencilerinden
ERGİN, Muharrem
Türk dili bilgini, fikir adamı ve yazar.
Öğrencilerinden
İZ, Fahir
Edebiyat tarihçisi.
Öğrencilerinden
KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi
Kıpçak Türkçesi uzmanı ve yazar.
Öğrencilerinden
PEKOLCAY, Ayşe Necla
İslâmî Türk edebiyatı araştırmacısı, yazar.
Öğrencilerinden
TUNA, Osman Nedim
Türk dili âlimi.
Öğrencilerinden
SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati
Popüler tarihî roman yazarı.
Öğrencilerinden
WALSH, John R.
Osmanlı dönemi Türk edebiyatı ve tarihiyle ilgili incelemeler yapan İngiliz şarkiyatçısı.
Hazırlanmasına katkı verdiği eser
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
1940-1987 yılları arasında yayımlanan İslâm tarih, coğrafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.
Türkçe’ye tercüme ettiği eser
BÂBÜRNÂME
Bâbür’ün kendi hayatını anlattığı dünya çapında ilgiye kavuşmuş hâtırat kitabı.
Hakkında çalışma yaptığı eser
KUTADGU BİLİG
Yûsuf Has Hâcib tarafından XI. yüzyılda yazılmış, Türk dilinin, edebiyatının ve kültür tarihinin en önemli kaynaklarından.
Yayıma hazırladığı eser
ATEBETÜ’l-HAKĀYIK
XII. yüzyıl Türk şairlerinden Edib Ahmed Yüknekî’nin Doğu Türkçesi’yle yazdığı ahlâk ve nasihate dair eseri.
Yayın kurulunda yer aldığı dergi
ORIENS
Milletlerarası Doğu Araştırmaları Cemiyeti tarafından yayımlanan dergi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
Yazarlık yaptığı Yana Millî Yul dergisinin sahibi
İDİLLİ, Muhammed Ayaz İshakî
İdil-Ural Türkleri’nin millî uyanış ve kurtuluş mücadelesi öncülerinden, gazeteci-yazar.
Arkadaşı
BANGUOĞLU, Hasan Tahsin
Türk dil âlimi ve devlet adamı.
Üniversitede birlikte çalıştığı isimlerden
MANSUROĞLU, Mecdut
Türk dili âlimi.
Hakkında biyografi yazan isim
TEMİR, Ahmet
Türk dili ve Moğolca üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Türkolog.
Üyesi olduğu kurum
TÜRK TARİH KURUMU
Türk tarihini araştırmak üzere oluşturulan kurum.
Müdürlüğünü yaptığı kurum
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Türk kültür ve medeniyetini incelemek amacıyla 1924 yılında kurulan akademik bir merkez.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER