ATAÇ, Nurullah - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ATAÇ, Nurullah ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası
ATÂ BEY, Mehmed
Son dönem Osmanlı maliyeci, gazeteci ve tarihçisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
DERGÂH
1921-1923 yıllarında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
FİKİR HAREKETLERİ
Cumhuriyet döneminde İstanbul’da yayımlanan fikrî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
ÜLKÜ
1933-1950 yılları arasında Ankara’da yayımlanan halkevleri dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
VARLIK
1933’ten beri yayım hayatını sürdüren edebiyat, sanat ve fikir dergisi.
Öne çıktığı yazı türlerinden
TENKİT
Değerini ortaya koymak amacıyla genelde sanat ve özelde bir edebiyat eserinin belirlenmiş ölçütlere göre incelenmesi ve analizini konu alan bilim dalı.
Hakkında değerlendirmeler yaptığı eser
BEN ve ÖTESİ
Necip Fazıl Kısakürek’in (ö. 1983) üçüncü şiir kitabı.
Birlikte sözlük hazırladığı isimlerden
DANİŞMEND, İsmail Hami
Türk tarihi ve Türk dili sahasındaki araştırmalarıyla tanınan tarihçi, fikir adamı.
Birlikte sözlük hazırladığı isimlerden
GÜNTEKİN, Reşat Nuri
Cumhuriyet döneminin önde gelen roman, hikâye ve tiyatro yazarlarından.
Eserini Türkçe’ye tercüme ettiği isim
GROUSSET, René
Asya milletleri hakkında yazdığı tarih ve sanat tarihi kitaplarıyla ünlü Fransız şarkiyatçısı.
Öğrencisi
RADO, Şevket
Yazar, yayımcı ve gazeteci.
Edebî sohbetlerine katılan isim
BUĞRA, Tarık
1950 sonrası Türk edebiyatının önde gelen roman, hikâye ve tiyatro yazarı.
Göl Saatleri adlı eserini eleştirdiği isim
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Divan edebiyatıyla ilgili görüşlerini eleştirdiği isim
GÖLPINARLI, Abdülbaki
Türk tarikatları ve özellikle Mevlevîlik, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Emre üzerindeki araştırmaları ile tanınan âlim.
Hakkında eser hazırlayan isim
AND, Metin
Tiyatro tarihi ve Osmanlı tasvir sanatlarına dair araştırmalarıyla tanınan bilim ve kültür adamı.
Bazı görüşlerini eleştiren isim
OGAN, Mehmet Râif
Dinî ve millî konularda yazıları ve yayınları bulunan fikir adamı, eğitimci, yazar.
Tanıdığı isim
BAYRAMOĞLU, Fuat
Türk diplomatı, şair ve yazar.
Tanıdığı isim
BAZIN, Louis
Fransız dilbilimcisi, Türkolog.
Üyelik yaptığı kurum
TÜRK DİL KURUMU
Türk dili konusunda araştırma ve yayın yapmak amacıyla esası 1932’de oluşturulan kurum.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER