BAYKAL, Bekir Sıtkı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BAYKAL, Bekir Sıtkı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Talebesi
ŞAKİROĞLU, Mahmut H.
Osmanlı tarihçisi.
Târih’ini sadeleştirerek yayımladığı tarihçi
PEÇUYLU İBRÂHİM
Osmanlı tarihçisi.
Mesâil-i Mühimme-i Siyâsiyye adlı eserini neşrettiği şahıs
TÜRKGELDİ, Ali Fuat
Hâtıratı ve siyasî eserleriyle tanınan Osmanlı Devleti’nin son Mâbeyin başkâtiplerinden.
Osmanlı Sefirleri ve Sefâretnâmeleri adlı eserini notlar ve ilâvelerle neşrettiği tarihçi
UNAT, Faik Reşit
Eğitimci, tarihçi ve coğrafyacı.
Üyesi olduğu kurum
TÜRK TARİH KURUMU
Türk tarihini araştırmak üzere oluşturulan kurum.
Çeşitli görevler yaptığı ve çok sayıda madde kaleme aldığı ansiklopedi
TÜRK ANSİKLOPEDİSİ
1943-1984 yılları arasında yayımlanan tarih, coğrafya, biyografi ve genel kültür ansiklopedisi.
Bazı maddelerini kaleme aldığı ansiklopedi
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
1940-1987 yılları arasında yayımlanan İslâm tarih, coğrafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.
Makalelerini yayımladığı dergilerden
BELLETEN
Türk Tarih Kurumu’nun yayın organı olan dergi.
Makalelerini yayımladığı dergilerden
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından çıkarılan dergi.
Hakkında çalışma yaptığı konu
BAĞDAT DEMİRYOLU
XIX. yüzyıl sonlarıyla XX. yüzyıl başlarında İstanbul-Bağdat arasında yapılan demiryolu.
Osmanlı Tarihi adlı eserinin 5. cildinin Türkçe çevirisini yaptığı kişi
IORGA, Nicolae
Romanyalı tarihçi, siyaset adamı ve edebiyatçı.
İlgili vesikaları yeni harflere çevirdiği kongre
ERZURUM KONGRESİ
Doğu vilâyetlerinin haklarını savunmak üzere 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan mahallî kongre.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER