BELEK b. BEHRÂM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BELEK b. BEHRÂM ile İLİŞKİLİ MADDELER

بلك بن بهرام
Mensup olduğu hânedan
ARTUKLULAR
Diyarbekir ve Mardin çevresinde 1102-1409 tarihleri arasında hüküm süren bir Türkmen hânedanı.
Amcası
SÖKMEN b. ARTUK
Artuklular’ın Hısnıkeyfâ kolunun kurucusu (1102-1104).
Amcası
İLGAZİ, Necmeddin
Mardin Artuklu Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1106-1122).
Kayınpederi
RIDVÂN b. TUTUŞ
Halep Selçuklu meliki (1095-1113)
Haçlılar’a karşı savaşan İslâm ordularına başkumandan tayin eden sultan
MAHMÛD b. MUHAMMED TAPAR
Irak Selçuklu sultanı (1118-1131).
Haçlılar'a karşı destek veren Dımaşk atabegi
TUĞTEGİN
Tuğteginliler’in kurucusu (1104-1128).
Haçlılar'a karşı destek veren emîr
AKSUNGUR el-PORSUKĪ
Selçuklu Hükümdarı Muhammed Tapar ve oğlu Sultan Mahmud’un meşhur emîri.
Mücadele ettiği emîr
HASSÂN b. GÜMÜŞTEGİN
Menbic hâkimi.
HAÇLILAR
XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs’ü kurtarma” sloganı ile, Türkler’i Anadolu’dan atmak ve bütün Ortadoğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî harekâta katılanlara verilen ad.
Mücadele ettiği hânedan
MENGÜCÜKLÜLER
Selçuklular devrinde XI-XIII. yüzyıllarda Erzincan, Kemah, Divriği ve Karahisar şehirlerinin bulunduğu bölgeyi yönetmiş olan bir Türk hânedanı.
Çağdaşı
KILICARSLAN I
Anadolu Selçuklu sultanı (1092-1107).
Kumandasındaki Büyük Selçuklu ordusunda görev aldığı kişi
KÜRBOĞA
Büyük Selçuklular devri Musul hâkimi.
Urfa bölgesine yaptığı büyük sefere İlgazi ile birlikte katıldığı kişi
MEVDÛD b. ALTUNTEGİN
Büyük Selçuklular’ın Musul valisi, Türk kumandan.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER