BİŞR b. MUFADDAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

BİŞR b. MUFADDAL

بشر بن المفضل
BİŞR b. MUFADDAL
Müellif: M. YAŞAR KANDEMİR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 18.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bisr-b-mufaddal
M. YAŞAR KANDEMİR, "BİŞR b. MUFADDAL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bisr-b-mufaddal (18.07.2024).
Kopyalama metni

Kuzey Arabistan’da yaşayan Benî Rekāş’ın mevlâsı olduğu için Rekāşî diye anılır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Başta babası olmak üzere Muhammed b. Münkedir, Humeyd et-Tavîl, Yahyâ b. Saîd el-Ensârî gibi muhaddislerden hadis okudu. Kendisinden de Müsedded b. Müserhed, Ali b. Medînî, Ahmed b. Hanbel ve Amr el-Fellâs gibi tanınmış muhaddisler hadis rivayet ettiler. Ahmed b. Hanbel’in Basralı muhaddisler arasında adâlet ve zabt bakımından varılacak en yüksek mertebede olduğunu söylediği Bişr, hadis münekkidi Yahyâ b. Maîn tarafından da Basra’nın en güvenilir muhaddislerinden biri diye gösterilmiştir. Rivayet ettiği hadislerde hiç yanılmayan iki kişi bulunduğunu söyleyen Ebû Dâvûd, Bişr b. Mufaddal ile İbn Uleyye’nin adlarını zikretmiş, diğer münekkitler de onun güvenilir bir râvi olduğunda ittifak etmişlerdir. Talebesi Ali b. Medînî, Bişr’in gün aşırı oruç tuttuğunu ve her gün 400 rek‘at namaz kıldığını söylemektedir.

Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan ve Hz. Osman taraftarlarından (Osmâniyye) olduğu kaydedilen Bişr b. Mufaddal’ın seksen yıllık bir ömürden sonra 187’de (803; veya 186/802) vefat ettiği bildirilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, VII, 290.

, I, 541-542.

, II, 84.

, II, 366.

, VI, 146-147.

, I, 309-310.

a.mlf., , IX, 36-39.

, I, 458-459.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 223 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER