« Madde sayfasına git

BİŞR el-HÂFÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

بشر الحافي
Çağdaşı
FUDAYL b. İYÂZ
Horasan’ın ilk büyük sûfîlerinden.
Çağdaşı
SERÎ es-SAKATÎ
Bağdatlı ilk sûfîlerden.
Çağdaşı
AHMED b. ÂSIM el-ANTÂKÎ
İlk devir sûfîlerinden.
Çağdaşı
CÛZCÂNÎ, Ebû Ali
İlk devir sûfîlerinden.
Çağdaşı
EBÛ SAÎD el-HARRÂZ
Fenâ ve bekā nazariyesinin kurucusu olarak bilinen mutasavvıf.
Çağdaşı
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Çağdaşı
ABDULLAH b. HUBEYK
Hadis de rivayet etmiş olan ilk devir sûfîlerinden.
Etkilediği isim
MUHÂSİBÎ
İlk sûfîlerden, hadis, kelâm ve tefsir âlimi.
Menâkıbını kaleme alan isim
İBNÜ’l-CEVZÎ, Ebü’l-Ferec
İslâmî ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
VERA‘
Takvânın ileri derecesini ifade eden tasavvuf terimi.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
MELÂMET
Bir tasavvuf terimi; III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf anlayışı.
Hadis rivayet ettiği kişi
MUÂFÂ b. İMRÂN
Hadis hâfızı.
Hadis rivayet ettiği kişi
MÂLİK b. ENES
Mâlikî mezhebinin imamı, büyük müctehid ve muhaddis.
Hadis rivayet ettiği kişi
ŞERÎK b. ABDULLAH
Hadis hâfızı, kadı.
Hadis rivayet ettiği kişi
HAMMÂD b. ZEYD
Hadis hâfızı ve kıraat âlimi.
Hadis rivayet ettiği kişi
İBRÂHİM b. SA‘D
Hadis hâfızı, fakih.
Hadis rivayet ettiği kişi
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Hadis rivayet ettiği kişi
SEBÎÎ, Îsâ b. Yûnus
Hadis hâfızı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER