CELVETİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CELVETİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الجلوتية
TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
BAYRAMİYYE
Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 833/1429-30) tarafından Ankara ve çevresinde kurulan bir Türk tarikatı.
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ KÜLLİYESİ
İstanbul Üsküdar’da bânisi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin adıyla anılan külliye.
ÜFTÂDE
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin şeyhi, mutasavvıf-şair.
FENÂÎ ALİ EFENDİ
Celvetiyye tarikatı şeyhlerinden.
SELÂMİ ALİ EFENDİ
Celvetiyye tarikatının Selâmiyye kolunun kurucusu.
HÂŞİM BABA
Celvetiyye tarikatının Hâşimiyye kolunun kurucusu.
HÂŞİMİYYE
Celvetiyye tarikatının Hâşim Baba’ya (ö. 1197/1783) nisbet edilen bir kolu.
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
AFVÎ, Yâkub
Celvetî şeyhi.
ABDÜLHAY CELVETÎ
Tanınmış Celvetî şeyhi, vâiz ve mutasavvıf-şair.
SALACIOĞLU MUSTAFA CELVETÎ
Mutasavvıf şair.
MEHMED EFENDİ, Divitçizâde
Celvetî şeyhi, şair ve bestekâr.
MEHMED EFENDİ, Kalburîzâde
Celvetî zâkiri ve dinî eserler bestekârı.
MUSTAFA EFENDİ, Çatalsakal
Celvetî zâkirbaşısı ve dinî eserler bestekârı.
SÜLEYMAN ZÂTÎ
Celvetî şeyhi, şair.
DEVÂTÎ MUSTAFA EFENDİ
Celvetî şeyhi.
FENÂÎ ALİ EFENDİ TEKKESİ
Üsküdar’da Pazarbaşı mahallesinde Celvetî tekkesi.
BANDIRMALIZÂDE TEKKESİ
İstanbul Üsküdar’da Hâşimî Âsitânesi olarak tanınan XVIII. yüzyıla ait bir Celvetî tekkesi.
ATAER, Yusuf Fahir
Celvetî-Bektaşî şeyhi, şair.
BANDIRMALIZÂDE AHMED MÜNİB EFENDİ
Mecmûa-i Tekâyâ adlı eseriyle tanınan Celvetî-Hâşimî şeyhi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER