« Madde sayfasına git

CEM SULTAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Taht mücadelesine giriştiği kardeşi
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Doğduğu şehir
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
On yaşında sancak beyi olarak gönderildiği yer
KASTAMONU
Karadeniz bölgesinin batı kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Ağabeyi Mustafa'nın ölümü üzerine sancak beyi olarak gönderildiği yer
KONYA
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Babasının ölümü üzerine adına para basıp hutbe okutarak padişahlığını ilan ettiği şehir
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Avrupa'dan getirtilen cenazesinin defnedildiği hazîrenin bulunduğu yer
MURÂDİYE KÜLLİYESİ
Bursa’da XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen külliye.
Cem şairleri olarak adlandırılan şairler arasında sayılan, hacda ve Rodos'ta maiyyetinde bulunan musahibi
SA‘DÎ-i CEM
Divan şairi.
Tezkiresinde şiirleri hakkında bilgi veren müellif
SEHÎ BEY
Osmanlı şairi ve tezkire müellifi.
Şairliğini öven tezkire yazarı
LATÎFÎ
Tezkire yazarı ve şair.
Musahibi Sa‘dî-i Cem ile divanını ve “kerem” redifli kasidesini II. Bayezid’e gönderdiğini bildiren tezkire yazarı
ÂŞIK ÇELEBİ
Meşâirü’ş-şuarâ adlı tezkirenin yazarı ve şair.
Şiirde örnek aldığı kişilerden
AHMED PAŞA, Bursalı
Divan şairi.
Şiirde etkilendiği kişilerden
ŞEYHÎ
Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi.
Şiirde etkilendiği kişilerden
KARAMANLI NİZÂMÎ
XV. yüzyıl divan şairi.
Farsça mesnevisini Cemşîd ü Hurşîd adıyla Türkçe'ye çevirdiği şair
SELMÂN-ı SÂVECÎ
İranlı şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.