DÜRRÎZÂDE MEHMED ÂRİF EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DÜRRÎZÂDE MEHMED ÂRİF EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD I
Osmanlı padişahı (1774-1789).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Dedesi
DÜRRÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Anne tarafından dedesi
PAŞMAKÇIZÂDE ABDULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Babası
DÜRRÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kardeşi
DÜRRÎZÂDE MEHMED ATÂULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Oğlu
DÜRRÎZÂDE ABDULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Ailesi
DÜRRÎZÂDELER
Tanınmış bir Osmanlı ulemâ ailesi.
Selefi
ARAPZÂDE ATÂULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
AHMED EFENDİ, Müftîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
MEKKÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
ÂŞİR EFENDİ
Kurduğu kütüphane ile meşhur olan Osmanlı şeyhülislâmı.
Sürgüne gönderilmesini sağlayan rakibi
MUSTAFA EFENDİ, Hamîdîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çeşitli sebeplerle birlikte azledildiği sadrazam
İZZET MEHMED PAŞA, Safranbolulu
Osmanlı sadrazamı.
NETÎCETÜ’l-FETÂVÂ
Şeyhülislâm Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi’nin (ö. 1215/1800) fetvalarını toplayan eseri.
Kadılık yaptığı yer
YENİŞEHİR
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Kadılık yaptığı, azlinden sonra bir süre ikamet ettiği yer
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Kadılık yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Yaptığı görev
NAKÎBÜLEŞRAF
Seyyid ve şeriflerle ilgili işlere bakan yetkili.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER