EBÛ ÂMİR el-AKADÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÛ ÂMİR el-AKADÎ

أبو عامر العقدي
EBÛ ÂMİR el-AKADÎ
Müellif: M. YAŞAR KANDEMİR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 26.09.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-amir-el-akadi
M. YAŞAR KANDEMİR, "EBÛ ÂMİR el-AKADÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-amir-el-akadi (26.09.2020).
Kopyalama metni

Benî Kays kabilesinden Akadîler’le olan yakın ilgisi sebebiyle Kaysî ve Akadî nisbeleriyle anılır. Kurre b. Hâlid, Şu‘be b. Haccâc, Mâlik b. Enes gibi hocalardan hadis öğrendi. Ali b. Medînî, Ebû Hayseme Züheyr b. Harb, İshak b. Râhûye ve Ahmed b. Hanbel gibi muhaddisler de kendisine talebelik ettiler.

Ebû Âmir Basra’nın güvenilir hadis hâfızlarından biriydi. Ahmed b. Hanbel, hadis tahsili için Basra’ya giden bir talebeye Ebû Âmir’den faydalanmasını tavsiye etmişti. Yahyâ b. Maîn ile Ebû Hâtim er-Râzî onu sadûk, diğer muhaddisler ise sika olarak değerlendirirler. Rivayet ettiği pek çok hadisten bazılarına Kütüb-i Sitte’de yer verilmiştir. Ebû Bekir eş-Şâfiî’nin (ö. 354/965) rivayetlerinden İbn Gaylân’ın derlediği el-Ġaylâniyyât’ta da Ebû Âmir’in rivayetleri âlî senedlerle zikredilmiştir.

Ebû Âmir el-Akadî 204 (819-20) yılında Basra’da vefat etmiştir. 205’te (820-21) vefat ettiği de kaydedilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, VII, 299.

, V, 425.

a.mlf., et-Târîḫu’ṣ-ṣaġīr, II, 304.

, s. 521.

, V, 359-360.

, IX, 469-471.

a.mlf., Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ, I, 347-348.

, VI, 409-410.

, s. 144.

, II, 14.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul'da basılan 10. cildinde, 94 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER