EBÛ MEDYEN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EBÛ MEDYEN ile İLİŞKİLİ MADDELER

أبو مدين
MEDYENİYYE
Ebû Medyen Şuayb b. Hüseyin’e (ö. 594/1198) nisbet edilen bir tarikat.
Şeyhi
DEKKĀK, Ebû Abdullah
VI. (XII.) yüzyılda yaşayan Faslı bir sûfî.
Çağdaşı
ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ
Kādiriyye tarikatının kurucusu.
Müridi
SEBTÎ, Ahmed b. Ca‘fer
Medyeniyye tarikatının Sebtiyye kolunu kuran şeyh ve âlim.
Müridi
İBNÜ’l-HARRÂT
Hadis hâfızı ve fakih.
Etkilediği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Şiirlerine şerh yazan isim
İBN ATÂULLAH el-İSKENDERÎ
el-Ḥikemü’l-ʿAtâʾiyye adlı eseriyle tanınan sûfî.
Menâkıbını kaleme alan isim
İBN KUNFÜZ
Mâlikî fakihi ve tarihçi.
Türbesinin bulunduğu yerleşim merkezi
TİLİMSÂN
Cezayir’de bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu idarî birim.
Okuduğu eser
er-RİSÂLE
Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) tasavvufa dair klasik eseri.
Okuduğu eser
İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.
Tarikat silsilesini devam ettiren sûfî
ALİ b. MEYMÛN
Şâzeliyye tarikatına mensup Kuzey Afrikalı meşhur sûfî.
Silsilesinde yer aldığı tarikat
AMÛDİYYE
XIII. yüzyılda yaşamış olan Ebû Îsâ Saîd b. Îsâ el-Amûdî’ye nisbet edilen bir tarikat.
Silsilesinde yer aldığı tarikat
AYDERÛSİYYE
Ebû Bekir b. Abdullah el-Ayderûs’a (ö. 914/1508) nisbet edilen bir tarikat.
Silsilesinde yer aldığı tarikat
HEZMÎRİYYE
Fas’ta XIII-XV. yüzyıllarda faaliyet gösteren bir tarikat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER