EBÛ NUAYM el-İSFAHÂNÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EBÛ NUAYM el-İSFAHÂNÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

أبو نعيم الإصفهاني
HİLYETÜ’l-EVLİYÂ
Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin (ö. 430/1038) zâhid ve sûfîlere dair eseri.
DELÂİLÜ’n-NÜBÜVVE
Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin (ö. 430/1038) Hz. Peygamber’in nübüvvetini mûcizeleriyle ispat etmeyi amaçlayan eseri.
Hocası
EBÜ’ş-ŞEYH
Hadis hâfızı ve tarihçi.
Hocası
İBNÜ’l-MUKRÎ el-İSFAHÂNÎ
Hadis hâfızı.
Hocası
ASSÂL
Muhaddis, müfessir, tarihçi, fakih ve kıraat âlimi.
Hocası
İBNÜ’l-CİÂBÎ
Hadis hâfızı.
Çağdaşı
İBN MENDE, Ebû Abdullah
Hadis hâfızı.
Talebesi
HATÎB el-BAĞDÂDÎ
Târîḫu Baġdâd adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı ve tarihçi.
Talebesi
EBÛ SÂLİH el-MÜEZZİN
Hadis hâfızı.
Eser verdiği konu
TIBB-ı NEBEVÎ
Hz. Peygamber’in sağlıkla ilgili değerlendirme ve tavsiyeleri, bunlar üzerine oluşan literatür.
Hocası
İBN HAFÎF
Hafîfiyye silsilesinin kurucusu olan sûfî.
Hocası
MÂSERCİSÎ, Ebü’l-Hasan
Şâfiî fakihi.
Hocası
SÜLEMÎ, Muhammed b. Hüseyin
Horasanlı sûfî, müfessir ve muhaddis.
Hadis rivayet ettiği kişi
ASKERÎ, Hasan b. Abdullah
Muhaddis, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Eser verdiği konu
MÜSTAHREC
Bir hadis kitabındaki rivayetleri daha farklı isnadlarla toplayan hadis kitabı türü.
Eser verdiği konu
RİCÂLÜ’l-HADÎS
Hadis ilminin, râvileri ve güvenilirlik derecelerini belirlemeye yarayan yan dalları için kullanılan bir terim.
Etkilediği eser
TEZKİRETÜ’l-HUFFÂZ
Zehebî’nin (ö. 748/1348) hadis hâfızlarına dair eseri.
Etkilediği eser
ÜSDÜ’l-GĀBE
İzzeddin İbnü’l-Esîr’in (ö. 630/1233) sahâbenin hayatına dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER