EBÜ’l-ULÂİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÜ’l-ULÂİYYE

أبو العلائيّة
Müellif:
EBÜ’l-ULÂİYYE
Müellif: SÜLEYMAN ULUDAĞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: 30.03.2019
Erişim Tarihi: 05.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebul-ulaiyye
SÜLEYMAN ULUDAĞ, "EBÜ’l-ULÂİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebul-ulaiyye (05.12.2023).
Kopyalama metni

Tarikatın kurucusu Ebü’l-Ulâ b. Ebü’l-Vefâ Ekberâbâdî 990’da (1582) Lahor civarında bir köyde doğdu. Semerkant’tan Hindistan’a göç eden bir ailenin oğlu olup soyu baba tarafından Hz. Ali’ye, anne tarafından Ubeydullah Ahrâr’a ulaşır. Küçük yaşta babası Ebü’l-Vefâ’yı ve dedesi Abdüsselâm’ı kaybettiğinden anne tarafından dedesi Feyzî b. Ebü’l-Feyz’in himayesinde yetişti ve iyi bir tahsil gördü. Aynı zamanda vali olan dedesi vefat edince onun yerine geçti. Babürlü hükümdarı Ekber Şah’ın (1556-1605) güvenini kazandı. Daha sonra Ekber Şah’ın yerine geçen Cihangir’i tebrik etmek için Agra’ya gitti ve sultanın yakın dostları arasına girmeyi başardı. Ancak bir süre sonra sultanla arası açıldığı için Agra’dan ayrılarak Ecmîr’e gitti. Burada Şeyh Muînüddin Hasan el-Çiştî’nin türbesinde inzivaya çekildi. Amcası Abdullah Ahrârî’ye intisap ederek Nakşibendiyye hilâfeti aldı. Ahrârî kendisine semâ için de icâzet verdiğinden Çiştiyye’nin ezkâr ve evrâdını Nakşibendiyye ezkâr ve evrâdı ile birleştirdi. Tarikatı Ebü’l-Ulâiyye adıyla meşhur oldu. Vefatından sonra oğulları Nûrul‘ulâ, Feyzullah ve Nûrullah ile Muhammed b. Ebû Saîd, Mün‘im b. Emân ve Efdal b. Abdurrahman gibi halifeleri Ebü’l-Ulâiyye’yi Hindistan’da yaymışlardır. Ebü’l-Ulâiyye’nin kollarından Muhammediyye, Mün‘imiyye ve Efdaliyye adı geçen bu halifelere nisbet edilmektedir. 


BİBLİYOGRAFYA

Abdülhay el-Hasenî, es̱-S̱eḳāfetü’l-İslâmiyye fi’l-Hind (nşr. Ebü’l-Hasan Ali en-Nedvî), Dımaşk 1403/1983, s. 182-183.

a.mlf., Nüzhetü’l-ḫavâṭır, V, 21-23, 337; VI, 375.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 333 numaralı sayfada "ALÂİYYE" başlığıyla yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız. Bu madde en son 30.03.2019 tarihinde güncellenmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER