el-HİKEMÜ’l-ATÂİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

el-HİKEMÜ’l-ATÂİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الحكم العطائيّة
İBN ATÂULLAH el-İSKENDERÎ
el-Ḥikemü’l-ʿAtâʾiyye adlı eseriyle tanınan sûfî.
HİKMET
Din ve felsefe alanında kullanılan geniş kapsamlı bir terim.
ŞÂZELİYYE
Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî’ye (ö. 656/1258) nisbet edilen tarikat.
Eseri şerh eden kişi
İBN ABBÂD er-RUNDÎ
Ġays̱ü’l-mevâhib adlı eseriyle tanınan Şâzelî şeyhi.
Eseri şerh eden kişi
ZERRÛK
Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu.
Eseri şerh eden kişi
MÜTTAKĪ el-HİNDÎ
Hindistanlı sûfî ve hadis âlimi.
Eseri şerh eden kişi
MÜNÂVÎ, Muhammed Abdürraûf
Hadis âlimi, fakih ve sûfî.
Eseri şerh eden kişi
KUŞÂŞÎ
Mutasavvıf ve âlim.
Eseri şerh eden kişi
İBN ACÎBE
Faslı âlim, müfessir, Şâzelî-Derkāvî şeyhi.
Eseri şerh eden kişi
ŞERKĀVÎ
Mısırlı âlim, mutasavvıf ve Ezher şeyhi.
Eseri şerh eden kişi
AHMED MÂHİR EFENDİ, Ballıklızâde
Son devir Osmanlı din âlimi ve siyaset adamı.
Eseri şerh eden kişi
HARRÛBÎ
Cezayirli âlim ve mutasavvıf.
Eseri şerh eden kişi
ŞÜTAYBÎ
Faslı Şâzelî-Zerrûkī şeyhi, müfessir.
Eseri şerh eden kişi
ŞERNÛBÎ
Mısırlı Mâlikî âlimi.
Eseri şerh eden kişi
KETTÂNÎ, Ahmed b. Ca‘fer
Faslı âlim.
Eseri şerh eden kişi
AHSÂÎ, Ebû Bekir
Hanefî âlimi.
Eseri şerh eden kişi
BÛTÎ
Suriyeli ilim ve fikir adamı.
Eseri Urduca’ya tercüme eden isim
SEHÂRENPÛRÎ, Halîl Ahmed
Hindistanlı hadis ve fıkıh âlimi.
Eseri Türkçe'ye tercüme eden isim
PAKİŞ, Yahya
Nakşî-Hâlidî şeyhi, âlim.
Eseri Türkçe'ye tercüme eden isim
YETKİN, Mustafa Saffet
Meclis-i Meşâyih reisi, Urfa mebusu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER