eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشقائق النعمانيّة
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Eserin telifine vesile olan âlim
FUDAYL ÇELEBİ, Zenbillizâde
Osmanlı hukukçusu ve kadı.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden ve üzerine Arapça zeyil yazan âlim
ÂŞIK ÇELEBİ
Meşâirü’ş-şuarâ adlı tezkirenin yazarı ve şair.
Eserin Türkçe’ye en iyi çevirilerinden birisini yapan âlim
MECDÎ, Mehmed
Osmanlı edip ve şairi, biyografi yazarı.
Eser üzerine yazılan zeyillerin en meşhurunun müellifi
ATÂÎ, Nev‘îzâde
Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) eş-Şeḳāʾiḳu’n-Nuʿmâniyye’sine yazdığı zeyille tanınan Osmanlı âlim ve şairi.
Atâî zeyli üzerine Zeyl-i Şekāik adıyla zeyil yazan müellif
UŞŞÂKĪZÂDE İBRÂHİM EFENDİ
Osmanlı âlimi ve tarihçisi.
Atâî zeyli üzerine Vekāyiu’l-fuzalâ ismiyle zeyil yazan müellif
ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ
Nakşibendî şeyhi, biyografi yazarı ve şair.
Atâî zeyli üzerine Tekmiletü’ş-Şekāik adıyla zeyil yazan müellif
İSMET EFENDİ, Fındıklılı
Biyografi yazarı.
Eseri kaynak olarak kullanan tarihçilerden
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Eseri kaynak olarak kullanan tarihçilerden
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Eseri kaynak olarak kullanan tarihçilerden
SELÂNİKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Eseri kaynak olarak kullanan tarihçilerden
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Eseri kaynak olarak kullanan tarihçilerden
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Eseri Almanca’ya tercüme eden kişi
REŞER, Osman
Mühtedi Alman şarkiyatçısı.
TABAKAT
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER