« Madde sayfasına git

FAHREDDİN er-RÂZÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

فخر الدين الرازي
MEFÂTÎHU’l-GAYB
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
el-METÂLİBÜ’l-ÂLİYE
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) kelâma dair en hacimli eseri.
el-MUHASSAL
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) kelâma dair eseri.
KİTÂBÜ’l-ERBAÎN
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) kelâm ilminin ana konularına dair eseri.
el-MAHSÛL
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) fıkıh usulüne dair eseri.
Öğrencisi
URMEVÎ, Tâceddin
Şâfiî fıkıh usulü âlimi.
Öğrencisi
SİRÂCEDDİN el-URMEVÎ
Şâfiî âlimi.
Öğrencisi
HÜSREVŞÂHÎ
İslâm âlimi ve düşünürü.
Soyundan gelen âlim
CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ
Osmanlılar’ın ilk devrinde yetişen tefsir, lugat, edebiyat ve tıp âlimi.
Soyundan gelen âlim
MUSANNİFEK
Osmanlı âlimi.
NİHÂYETÜ’l-UKŪL
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) kelâma dair eseri.
LEVÂMİU’l-BEYYİNÂT
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Allah’ın isim ve sıfatlarına dair eseri.
ESÂSÜ’t-TAKDÎS
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Allah’ın sıfatlarıyla ilgili müteşâbih lafızları ve bunların te’vilini konu edinen eseri.
el-MEÂLİM
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) usûlü’d-dîn, usûl-i fıkıh, fıkıh, hilâf ve cedel konularına dair eseri.
CÂMİU’l-ULÛM
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Farsça ansiklopedik eseri.
Öğrencisi
MERVEZÎ, Ebû Tâlib
Ensâb âlimi, edip ve fakih.
Münazaralarda bulunduğu âlim
SÂBÛNÎ, Nûreddin
Mâtürîdî kelâmcısı.
Kendisini himaye eden hükümdar
TEKİŞ, Alâeddin
Hârizmşahlar Devleti hükümdarı (1172-1200).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER