GEYİKLİ BABA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GEYİKLİ BABA ile İLİŞKİLİ MADDELER

GEYİKLİ BABA KÜLLİYESİ
Bursa’da Orhan Gazi tarafından Geyikli Baba için yaptırılan külliye.
VEFÂİYYE
Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye (ö. 501/1107) nisbet edilen bir tarikat.
EBÜ’l-VEFÂ el-BAĞDÂDÎ
Anadolu’daki bazı sosyal-dinî hareketlerde önemli rol oynayan Vefâiyye tarikatının kurucusu.
KALENDERİYYE
Kalenderî bir hayat tarzını benimseyen çeşitli tasavvufî zümrelerin ortak adı.
BABAÎLİK
Anadolu Selçukluları devrinde, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Baba İlyas’a bağlı Türkmenler’in isyanı dolayısıyla ortaya çıkan ve gayri Sünnî bir istikamette gelişen dinî-tasavvufî hareket.
ABDAL
Tasavvuf ve İslâmî edebiyat alanlarında kullanılan bir terim.
Çağdaşı
ABDAL MÛSÂ
Menkıbeleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili rivayetlere karışan ve Bektaşî an‘anesinde önemli bir yeri olan Anadolu abdallarından biri.
Çağdaşı
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Çağdaşı
TURGUT ALP
Osman Bey’in en yakın silâh arkadaşlarından biri.
Çağdaşı
ORHAN
Osmanlı padişahı (1324-1362).
ABDAL KUMRAL
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
ABDAL MEHMED
II. Murad devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri.
ABDAL MURAD
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
KARACA AHMED
Abdalân-ı Rûm zümresine mensup Türkmen dervişi ve halk hekimi.
SEYYİD ALİ SULTAN
Balkanlar’da yaşamış Vefâî-Kalenderî dervişi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER