GÜRCÜLER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GÜRCÜLER ile İLİŞKİLİ MADDELER

Gürcistan'da hakim olan devlet
SELÇUKLULAR
Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).
Doğu Gürcistan'da hakim olan devlet
SAFEVÎLER
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
KAFKASYA
Karadeniz ile Hazar denizi arasındaki dağlık bölge.
TİFLİS
Gürcistan Cumhuriyeti’nin başşehri.
GÜRCİSTAN
Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye bir Kafkasya cumhuriyeti.
ACARA
Kafkasya’da Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bölge.
BATUM
Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı Özerk Acara Cumhuriyeti’nin başşehri.
Batı Gürcistan'ın Osmanlı yönetimine girmesini sağlayan antlaşma
AMASYA ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk antlaşma (11 Receb 962 / 1 Haziran 1555).
Gürcistan topraklarının Ruslar'a geçmesine yol açan antlaşma
EDİRNE ANTLAŞMASI
1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sonunda 14 Eylül 1829 tarihinde imzalanan antlaşma.
Gürcistan topraklarının Ruslar'a geçmesine yol açan antlaşma
BERLİN ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti ile İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya ve İtalya devletleri arasında 13 Temmuz 1878’de imzalanan antlaşma.
Sargis T’mogveli'nin mesnevisini Gürcüce'ye çevirdiği şair
GÜRGÂNÎ, Fahreddin Es‘ad
Vîs ü Râmîn adlı mesnevisiyle tanınan İranlı şair.
Gürcüce'ye tercüme edilen eser
ŞÂHNÂME
Firdevsî’nin (ö. 411/1020 [?]) ünlü manzum destanı.
Yûsuf ü Züleyḫâ adlı mesnevisi Gürcüce'ye aktarılan şair
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
MEHMED PAŞA, Gürcü
Osmanlı vezîriâzamı.
MEHMED PAŞA, Gürcü
Osmanlı vezîriâzamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER