HAÇLILAR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAÇLILAR ile İLİŞKİLİ MADDELER

SELÂHADDÎN-i EYYÛBÎ
Haçlılar’a karşı mücadelesiyle tanınan İslâm kahramanı, Eyyûbîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1171-1193).
HİTTÎN SAVAŞI
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı (583/1187).
Haçlılar’a karşı mücadelesiyle tanınan Türk devlet adamı
KILICARSLAN I
Anadolu Selçuklu sultanı (1092-1107).
Haçlılar’a karşı mücadelesiyle tanınan Türk devlet adamı
NÛREDDİN ZENGÎ, Mahmud
Dımaşk ve Halep atabegi (1146-1174).
KUDÜS
Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.
FRANKLAR
İslâm dünyasında Katolik ve Protestan mezheplerine mensup hıristiyan Avrupalılar’a verilen ad.
DÂVİYYE ve İSBİTÂRİYYE
Ortaçağ’da dinî ve askerî maksatlarla kurulan iki şövalye tarikatı.
PAPALIK
Katolik kilisesinin ruhanî ve cismanî liderliğini temsil eden makam.
HAÇ
Hıristiyanlık’ta büyük önem taşıyan dinî figür.
SARASİNLER
Batılılar tarafından Araplar’ı ve genel olarak müslümanları tanımlamak amacıyla kullanılan isim.
Haçlılalar'a karşı verdiği mücadelelerle tanınan Türk kumandanı
TUĞTEGİN
Tuğteginliler’in kurucusu (1104-1128).
SAVAR
Haçlılar’a karşı verdiği mücadelelerle tanınan Türk kumandanı.
BELEK b. BEHRÂM
Harput, Dersim ve Halep emirliklerinde bulunan ve Haçlılar’la yaptığı savaşlardaki başarısı ile ün kazanan bir Türk beyi.
GÜMÜŞTEGİN GAZİ
Haçlılar’a karşı verdiği mücadelelerle tanınan Dânişmendli hükümdarı.
NİĞBOLU SAVAŞI
Osmanlılar ile Haçlı kuvvetleri arasında Niğbolu Kalesi önlerinde 798 (1396) yılında yapılan savaş.
VARNA MUHAREBESİ
Osmanlılar’la Macarlar’ın önderliğindeki Haçlı ordusu arasında 848 (1444) yılında yapılan meydan muharebesi.
BİZANS
Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak 330-1453 yılları arasında Balkan yarımadası, Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır’da hüküm süren ve Doğu Roma diye de anılan imparatorluk.
SÖMÜRGECİLİK
Haçlı seferleri hakkında uzman tarihçi
DEMİRKENT, Işın
Türk tarihçisi.
ATIYA, Aziz Suryal
Haçlı seferleri ve Ortadoğu tarihi üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER