HALK EDEBİYATI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HALK EDEBİYATI ile İLİŞKİLİ MADDELER

ÂŞIK
Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp söyleyen ve halk hikâyeleri anlatan saz şairi.
ELÇİN, Şükrü
Halk edebiyatı araştırmacısı.
Türkü araştırmacısı
GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp
Türk mûsikisi eğitimcisi, araştırmacı, tarihçi ve yazar.
Özellikle ninni ve bilmeceler üzerine araştırmalar yapan ilim adamı
ÇELEBİOĞLU, Âmil
Eski Türk edebiyatı üzerindeki araştırmalarıyla tanınan ilim adamı.
Özellikle türküler üzerine araştırmalar yapan ilim adamı
DİLÇİN, Cem
Eski Türk edebiyatçısı, şair.
Halk edebiyatı ürünlerinin yazıya geçirildiği ilk eser
DÎVÂNÜ LUGĀTİ’t-TÜRK
Kâşgarlı Mahmud tarafından Araplar’a Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğü.
TEKKE EDEBİYATI
İLÂHİ
Dinî-tasavvufî muhteva taşıyan bestelenmiş şiirlerin genel adı.
KOŞMA
Şekil, konu ve ezgi özellikleri bulunan ve Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli.
SEMÂİ
Âşık edebiyatında bir nazım şekli.
DİVAN
Türk halk edebiyatında bir nazım şekli; klasik, halk ve âşık mûsikilerinde bir tür.
NASREDDİN HOCA
Türk mizah kahramanı.
İNCİLİ ÇAVUŞ
Fıkra ve nükteleriyle tanınan saray musahibi.
TÜRKÜ
Ezgi ile söylenen anonim halk edebiyatı nazım biçimi.
MÂNİ
Anonim Türk halk şiirinde bir nazım şekli.
HOYRAT
Türk halk edebiyatında nağmeyle söylenen cinaslı mâni.
AĞIT
Ölen kişinin ardından nağme ile terennüm edilen sözler; yas törenlerinde söylenen şiir, şarkı ve türküler.
Halk edebiyatı ürünlerinin toplandığı dergi
CÖNK
Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü.
HİKÂYE
Yalın bir olayın çevresinde kişilerin ilişkilerini anlatma esasına dayanan edebî tür.
ATASÖZÜ
Atalardan gelen ve onların yüzyıllar içindeki tecrübe ve müşahedelerine dayalı düşüncelerini öğüt ve hüküm şeklinde nakleden anonim mahiyette kısa ve özlü söz.
KARAGÖZ
Geleneksel Türk seyirlik sanatlarının önde gelenlerinden biri.
ORTA OYUNU
Sahne, perde ve dekor kullanılmadan halkın arasında oynanan çok aktörlü, çalgılı, geleneksel Türk tiyatrosu.
MEDDAH
Çeşitli taklitlerin yer aldığı hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı.
Arap halk edebiyatının önemli bir türü
MÜVEŞŞAH
Endülüs’te ortaya çıkan bir şiir türü.
Arap halk destanı
ANTERE KISSASI
Arap şairi Antere’nin hayatı etrafında teşekkül etmiş bir Arap kahramanlık hikâyesi.
Arap halk destanı
SÎRETÜ BENÎ HİLÂL
Benî Hilâl adı verilen kabileler topluluğunun Arap yarımadasından Kuzey Afrika’ya ve Mağrib’e hicretlerini ve mücadelelerini anlatan göç destanı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER